Tre pædagoger til Nørrelandskirken

Børn og Unge
 • Print
 • Forstør tekst
Nørrelandskirkens Børnehus søger pædagoger snarest eller senest pr. 16 september

Nørrelandskirkens Børnehus har modtaget midler fra Undervisningsministeriet pulje til ansættelse af pædagogisk personale til 0-2 årige børn. Formålet er, at styrke kvaliteten i den pædagogiske praksis i hverdagen, særligt til gavn for børn i udsatte positioner. Vi søger derfor en pædagog 35 timer ugentligt til vores vuggestueteams. Ansættelsen er begivenhedsbestemt til udgangen af 2022 og betinget af, at puljeaftalen årligt vedtages via finansloven.

Vi søger endvidere en pædagog 36 timer ugentligt til et vikariat med ansættelse indtil den 31. maj 2021 i vores børnehaveteam, samt en pædagog 35 timer ugentligt til en midlertidig ansættelse i børnehaveteamet frem til den 15. december 2020. Børnehavebørnene er inddelt i mindre grupper, der er sammen med en fast voksen hver formiddag.

Nørrelandskirkens børnehus er et selvejende dagtilbud. Vi har driftsoverenskomst med Holstebro Kommune og samarbejder med KFUMs sociale arbejde samt Nørrelandskirken b.la. via repræsentanter i vores bestyrelse. Vi er knap 100 børn 0-6 år, samt 26 medarbejdere. Vi er beliggende i Holstebro by og har en stor og alsidig legeplads med plads til leg og bevægelse. Vi har eget køkken, der serverer tre måltider dagligt.

Fundamentet for Nørrelandskirkens Børnehus er, at alle mennesker er værdifulde. Deltagelse i trygt og positivt samspil og oplevelsen af at være betydningsfuld for fællesskabet, er afgørende for børnenes trivsel og udvikling. Vi sætter alle spor i hinanden, og vi arbejder målrettet med at alle børn inkluderes i fælleskaber på tværs af alder, køn og kultur. I Nørrelandskirkens Børnehus lægger vi vægt på at skabe en tryg atmosfære med omsorg og nærvær. Børnene skal opleve en hverdag, hvor de møder anerkendende, engagerede og fagligt dygtige personaler. Vi arbejder relationelt på at skabe positivt samspil, bla med brug af strategier fra ”De Utrolige år”, ICDP samt ”Sprog i samspil” Vi har ligeledes fokus på sprog, bevægelse og natur og har både det grønne og det blå flag.I Børnehuset bestræber vi os på, at skabe et trygt læringsmiljø for alle børn, hvor de kan inspireres og motiveres til at udfolde deres potentialer. Vi arbejder med afsæt i en legene tilgang til læring, hvor børnenes egen nysgerrighed og interesser spiller sammen med læreplanstemaerne i organisering af såvel leg, planlagte aktiviteter og rutinesituationer. Vi har fokus på, at udvikle et læringsmiljø, hvor børneperspektivet er i centrum og hvor forældresamarbejdet er centralt.

Vi søger pædagoger der:
 • Kan etablere nære og udviklende relationer til alle børn.
 • Kan skabe ro, nærvær og forudsigelighed for børnene.
 • Evner faglig og systematisk refleksion over egen og kollegers praksis.
 • Har stærke kommunikative kompetencer mundtligt og skriftligt.
 • Er fagligt kompetente og kan omsætte teori til praksis
 • Arbejder struktureret og systematisk med at skabe en tryg og lærerig hverdag for børnene.
 • Kan etablere lege-og læringsmiljøer med høj pædagogisk kvalitet
 • Har kendskab til de nye styrkede læreplaner
 • Har kendskab til og gerne erfaring med ”De utrolige år” eller ICDP
 • Kan indgå i et åbent, positivt og konstruktivt samarbejde med forældre, kolleger og ledelse.
   
Ansøgningsfrist er den 7. august kl. 12.00 via Holstebro Kommunes hjemmeside. Angiv hvilken stilling der søges. Det vil ikke være muligt at besøge Børnehuset.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 11 og 12 august.

Kontakt: Leder Lene Rasmussen. Mail: lene.rasmussen@holstebro.dk.

Løn efter gældende overenskomst

Deadline for ansøgning

07. august 2020 12:00


Søg stillingen

Medarbejder i Holstebro Kommune

Vi arbejder for, at alle 5.500 ansatte i Holstebro Kommune oplever trivsel og faglig udvikling. Se mere om kommunens værdier, og hvordan det er at være ansat i organisationen på holstebro.dk/arbejdsliv.

Holstebro er en langstrakt kommune med 58.500 indbyggere mellem Vesterhavet og Limfjorden og er Nordvestjyllands kraftcenter for kultur, handel, uddannelse og erhverv.

I Holstebro Kommune har vi Kulturen til forskel. Vi bruger kultur som drivkraft for vækst og udvikling - og til at bygge bro til hinanden. Se mere på flyttilholstebro.dk.

keyboard_arrow_up