Uddannelsescenter Mariebjerg - Social og sundhedsassistent til vågen nattevagt på vores kollegium.

Social, Sundhed og Arbejdsmarked
Stillingen er på 34 timer og ønskes besat hurtigst mulig og senest den 1. oktober 2019.

Der arbejdes fra kl. 22.45-07.15 mandag aften-fredag morgen.

Uddannelsescenter Mariebjerg er et ud af fire centre i socialafdelingen i Holstebro Kommune. Uddannelsescenter Mariebjerg varetager opgaver inden for uddannelse, beskyttet beskæftigelse, botilbud og hjemmevejledning i egen bolig.

Vi er fysisk placeret på flere adresser. Kollegiet og STU i Vemb, og de længerevarende botilbud og beskyttet beskæftigelse i Holstebro.

Kollegiet er et midlertidig botilbud for unge mellem 16-25 år med udviklingshæmning, sent udviklede og udviklingsforstyrrelser herunder ADHD og autisme. De unge er delt op tre grupper efter deres funktionsniveau.

Kerneopgaven for Uddannelsescenter Mariebjerg er: "Vi samarbejder med borgeren om at blive så selvstændig som muligt, så borgeren kan tage ansvar for eget liv. Sammen arbejder vi for at borgeren får selvindsigt og forståelse for egne muligheder, samt forstår sig selv som betydningsfuld."

Nattevagten har en vigtig rolle i at understøtte de unges menneskers døgnrytme, således at de kan varetage deres uddannelse eller beskæftigelse. Derudover har nattevagten også praktiske opgaver såsom små rengøringsopgaver, tøjvask og forberedelse af morgenmad.

Vi søger en social- og sundhedsassistent, der kan
  • arbejde ud fra vores kerneopgave
  • arbejde selvstændigt, da du arbejder alene om natten. Der vil dog være understøttelse fra de øvrige nattevagter i socialafdelingen
  • håndtere akutte situationer 
  • håndtere forandringer, da der jævnligt flytter nye borgere ind
  • være til rådighed for borgerne når der er behov for det 
  • være tydelig i sin faglighed 
  • respekterer at borgerne skal sove om natten
  • hjælper i kollegiet i morgentimerne.

Derudover forventer vi, at du har fokus på den anerkendende og ressourcefokuserede tilgang til vores borgere.

Uddannelsescenter Mariebjerg tilbyder
  • en dynamisk og nytænkende arbejdsplads, hvor forandring er en naturlig del af hverdagen 
  • udfordringer og medindflydelse på alle niveauer sammen med engagerede og fagligt kompetente medarbejdere .

Læs mere om os på vores hjemmeside

Yderligere oplysninger
Nærmere oplysninger om Uddannelsescenter Mariebjerg og stillingen kan fås ved funktionsleder Ane Skov på tlf. 20 92 69 56 (ferie i uge 27, 28 og 29) eller centerleder Alice Ervolder Olesen på tlf. 20 85 03 70 (ferie i uge 29, 30 og 31) .

Ansøgningsfrist
Søg stillingen elektronisk inden mandag den 19. august 2019 kl. 12.00 via Holstebro Kommunes hjemmeside. 

Ansættelsessamtaler forventes afholdt fredag den 23. august 2019.

Deadline for ansøgning

19. august 2019 12:00


Søg stillingen

Medarbejder i Holstebro Kommune

Vi arbejder for, at alle 5.500 ansatte i Holstebro Kommune oplever trivsel og faglig udvikling. Se mere om kommunens værdier, og hvordan det er at være ansat i organisationen på holstebro.dk/arbejdsliv.

Holstebro er en langstrakt kommune med 58.500 indbyggere mellem Vesterhavet og Limfjorden og er Nordvestjyllands kraftcenter for kultur, handel, uddannelse og erhverv.

I Holstebro Kommune har vi Kulturen til forskel. Vi bruger kultur som drivkraft for vækst og udvikling - og til at bygge bro til hinanden.

keyboard_arrow_up