Udviklings- og implementeringskonsulent til sundhedsområdet

Social, Sundhed og Arbejdsmarked
Sundhedsvæsenet udvikler sig - vil du være med til at udvikle det?

Vi søger en udviklings- og implementeringskonsulent til sundhedsområdets stab i Holstebro Kommune.

Sundhedsområdet udvikler sig stærkt i kommunerne i disse år. Der er et pres i form af at flere opgaver kommer fra hospitalerne, et demografisk pres og et ønske i kommunerne om forandringer og forbedringer.

Samtidig er der et kontinuerligt fokus på, at de nye tiltag implementeres til medarbejderne i fronten, så forbedringerne kommer borgerne til gode. Arbejdsopgaverne vil derfor omfatte:
  • Implementering af politisk vedtagne opgaver og mål
  • Kvalitetsudvikling af sundhedsopgaver, hvor der også dokumenteres mere effektiv drift
  • Puljeansøgninger
  • Analyse- og evalueringsopgaver
  • Sagsfremstillinger
  • Sekretariatsopgave for centerledergruppen.

Det er ikke lette opgaver, og derfor søger vi en konsulent, der har dokumenteret erfaring med udviklings- og implementeringsprocesser. Erfaring vil være et krav i ansættelsesproceduren.

Det vil også være en fordel, hvis du kender til og har praktisk erfaring med de administrative og politiske beslutningsprocesser, der som regel følger med udviklings- og implementeringsarbejdet.

Til gengæld tilbyder vi en fast stilling på fuld tid. Du kommer til at arbejde i hjertet af sundhedsafdelingen i Holstebro kommune med center- og frontledere på tværs af de fem centre sundhedsområdet består af.

Du refererer direkte til sundhedschefen.

Vi forestiller os af du har en akademisk baggrund, fx samfundsvidenskab, folkesundhedsvidenskab eller lignende. Alternativt at du har en sundhedsfaglig baggrund suppleret med en master, der matcher de førnævnte krav.

Holstebro kommune har kulturen til forskel og vi bygger bro til hinanden. Dette gælder også mellem ledelse og medarbejdere.

Tiltrædelse pr. 1. december 2019. Ansøgningsfrist tirsdag den 22. oktober 2019. Vi forventer at holde ansættelsessamtaler torsdag den 24. oktober 2019.

Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte sundhedschef Jens Bejer Damgaard på jens.bejer.damgaard@holstebro.dk eller på telefon 29 63 02 26.

Deadline for ansøgning

22. oktober 2019 08:00


Søg stillingen

Medarbejder i Holstebro Kommune

Vi arbejder for, at alle 5.500 ansatte i Holstebro Kommune oplever trivsel og faglig udvikling. Se mere om kommunens værdier, og hvordan det er at være ansat i organisationen på holstebro.dk/arbejdsliv.

Holstebro er en langstrakt kommune med 58.500 indbyggere mellem Vesterhavet og Limfjorden og er Nordvestjyllands kraftcenter for kultur, handel, uddannelse og erhverv.

I Holstebro Kommune har vi Kulturen til forskel. Vi bruger kultur som drivkraft for vækst og udvikling - og til at bygge bro til hinanden.

keyboard_arrow_up