Udviklingskonsulent til Sekretariatet Social og Sundhed

Social og Sundhed
 • Print
 • Forstør tekst
Vi søger en ny dygtig og selvstændig udviklingskonsulent.

Som udviklingskonsulent spænder dine opgaver bredt. Du er analytisk stærk og god til at skabe og fastholde struktur. En af udviklingskonsulentens hovedfunktioner er at bistå direktøren og fagcheferne i styringen af social- og sundhedsområdet, herunder politiske sagsoplæg og strategiske analyser.

Sekretariatet betjener det politiske fagudvalg og forvaltningsledelsen, og vi har en vigtig funktion i at understøtte tværgående indsatser.
Vi arbejder i sundhedsområdets krydsfelt imellem kommune og region, og vi har en stor driftsorganisation med sundhed, ældrepleje og sociale indsatser – både til borgere i eget hjem og på plejecentre, træning og forebyggelse mv.

Stillingens kerneopgaver
 • Stillingens arbejdsfelt er primært indenfor sundhedsområdet (ældre og sundhed), men du arbejder også med andre fagområder
 • Analyser og projektledelse på sundhedsområdet og bredt i organisationen
 • Selvstændig sagsbehandling, fx som tovholder ved høringer af regionale/statslige udspil

Som udviklingskonsulent har du et tæt samspil med ledere og nøglepersoner på tværs i organisationen. Du kommer til at indgå i interne såvel som eksterne projekter og opgaver.

Vi søger en kollega med
 • en relevant akademisk uddannelse på kandidat-/masterniveau
 • erfaring med analysearbejde og projektledelse
 • evner til at håndtere store informationsmængder og skabe overblik
 • gode kommunikative evner – både skriftligt og mundligt
 • samarbejdsevner og personlig gennemslagskraft, der sikrer, at de nødvendige beslutninger træffes og implementeres i organisationen
 • lyst til at løse opgaver selvstændigt – og prioriteret
   
Vi tilbyder
 • en spændende stilling med alsidige udfordringer og mulighed for udvikling
 • et fagligt miljø, hvor vi arbejder med tværgående opgaveløsning
 • kollegaer med sans for kvalitet og kollegial sparring
 • et godt arbejdsmiljø med en uformel omgangstone

Praktiske oplysninger
Ansøgning vedlagt CV m.v. skal sendes online på Holstebro kommunes hjemmeside senest mandag den 2. marts kl. 8.00.

Ansættelsessamtaler afholdes onsdag den 11. marts.

Løn- og ansættelsesforhold
efter overenskomst og med udgangspunkt i principperne for ny løn.

Hvis du vil vide mere,
er du meget velkommen til at kontakte sekretariatschef Anette Colding Brun telefon 96 11 37 07 eller udviklingskonsulent Ole Muff Andersen telefon 96 11 41 06, træffes dog ikke i uge 7.

Deadline for ansøgning

02. marts 2020 08:00


Søg stillingen

Medarbejder i Holstebro Kommune

Vi arbejder for, at alle 5.500 ansatte i Holstebro Kommune oplever trivsel og faglig udvikling. Se mere om kommunens værdier, og hvordan det er at være ansat i organisationen på holstebro.dk/arbejdsliv.

Holstebro er en langstrakt kommune med 58.500 indbyggere mellem Vesterhavet og Limfjorden og er Nordvestjyllands kraftcenter for kultur, handel, uddannelse og erhverv.

I Holstebro Kommune har vi Kulturen til forskel. Vi bruger kultur som drivkraft for vækst og udvikling - og til at bygge bro til hinanden. Se mere på flyttilholstebro.dk.

keyboard_arrow_up