Ulfborg Skoles SFH søger pædagog

Børn og Unge
Vi søger en initiativrig og fleksibel person, med gode pædagogiske kompetencer og en positiv tilgang til børn og unge.

Stillingen vil være med berøring af flere børnegrupper i forskellige opdelte perioder i løbet af skoleåret. Den primære opgave vil være i SFH’en i eftermiddagstimerne efter børnenes skoletid. Arbejdstiden i SFH i almindelige skoleuger vil være fra cirka kl. 12.30-17 og til kl. 16 om fredagen.
Desuden vil der være en opgave i juniorklubben, som den gennemgående person. Juniorklubben er et tilbud for unge fra 5.- 7. klasse, som er placeret mandag og torsdag aften fra 17.00 – 19.00. Arbejdstiden disse to aftener vil være indtil kl. 19.30. Juniorklubben er aktiv fra 1. september – 30. april hvert år.

Fra 1. maj – uge 26 - ligger arbejdet ved førskolegruppen, som er kommende 0. klassesbørn fra to børnehaver, samt børn til skolens styrkeklasser. Her er arbejdstiden i hele åbningstiden.

Ulfborg Skole har i alt cirka 320 elever. Skolen er afdelingsopdelt i 0.-2. klasse, 3.-6. klasse, 7.-9. klasse og en SFH med cirka 110 børn. Skolen har syv styrkeklasser med elever fra 1.- 9. årgang. Ulfborg Skole og SFH arbejder med LP, hvor alle lærere og pædagoger er uddannet i LP og den systemiske tilgang til opgaverne.

Som pædagog i Ulfborg SFH forventer vi, at du
  • er uddannet pædagog, og kan arbejde med inkluderende fællesskaber til kvalificering af vores samlede SFH og klubtilbud
  • med glæde arbejder med børn og unge, og kan se deres kompetencer
  • vil bidrage med humor og omstillingsparathed i dagligdagen.

Du kan forvente
  • at møde engagerede kolleger, der brænder for at gøre en forskel for børn og unge i Ulfborg
  • en nærværende ledelse
  • en SFH der arbejde med børnefællesskaber og inklusion.

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst mellem KL og BUPL.
Stillingen er på 28 timer om ugen, med tiltrædelse 13. august 2019.

Vil du vide mere?
Yderligere information ved SFH leder Jytte N. Christensen på 96 11 55 18 / 51 66 04 84 i uge 27.
Læs mere om Ulfborg Skole og SFH på vores hjemmeside.

Ansøgningsfrist
Søg stillingen elektronisk via Holstebro Kommunes hjemmeside senest 26. juli 2019 kl. 12.00.
Vi forventer at holde samtaler 7. august om eftermiddagen.
 

Deadline for ansøgning

26. juli 2019 12:00


Søg stillingen

Medarbejder i Holstebro Kommune

Vi arbejder for, at alle 5.500 ansatte i Holstebro Kommune oplever trivsel og faglig udvikling. Se mere om kommunens værdier, og hvordan det er at være ansat i organisationen på holstebro.dk/arbejdsliv.

Holstebro er en langstrakt kommune med 58.500 indbyggere mellem Vesterhavet og Limfjorden og er Nordvestjyllands kraftcenter for kultur, handel, uddannelse og erhverv.

I Holstebro Kommune har vi Kulturen til forskel. Vi bruger kultur som drivkraft for vækst og udvikling - og til at bygge bro til hinanden.

keyboard_arrow_up