Viceleder til Daginstitutionen Filosoffen

Børn og Unge
 • Print
 • Forstør tekst
Daginstitutionen Filosoffen søger viceleder

Er du passioneret, udviklingsorienteret og har blik for de lærende og faglige fællesskaber?
Er du god til at sætte retning, følge beslutningerne og opgaverne til dørs?
Interesserer du dig for faglig ledelse af medarbejdere?

Så er du den viceleder, vi søger i Filosoffen

Filosoffen er en nyere institution med 148 børn og 34 medarbejdere

I tæt samarbejde med institutionslederen, bliver du ansvarlig for at have den faglige ledelse af medarbejdere i såvel børnehave, vuggestue og specialgruppe.

Du har en stærk ledelses, pædagogfaglig og personlig profil – du udforsker det, der undrer dig – og handler på det, der kræver det.

Vi forventer:
 • Du kan sikre optimal udnyttelse af ressourcer inden for den udstukne ramme
 • Du formår at få bragt personalets faglige kompetencer og potentialer i spil
 • Du kan udøve faglig ledelse og sparring tæt på det pædagogiske personale
 • Du har forståelse for samarbejdskulturens betydning
 • Du har indsigt i ledelse af forandringsprocesser
 • Du er autentisk og tydelig i din kommunikation på alle niveauer
 • Du kan håndtere dilemmaer
 • Du er katalysator i forhold til ”Stærke Dagtilbud”
 • Du har gode strategiske evner
 • Er uddannet pædagog

Vi tilbyder:
 • En kommune hvor ledelse er på dagsordenen
 • At blive en del af et større arbejdsfællesskab i spændende udvikling
 • En udfordrende opgaveportefølje, du selv er med til at sammensætte
 • En engageret personalegruppe, der er optaget af den pædagogiske faglighed
 • En varieret, spændende og udfordrende hverdag
 • Engagerede forældre, der er interesserede i deres børns hverdag

Arbejdsopgaverne vil bl.a. bestå af:
 • Sparing og hjælp til pædagogerne omkring børnesager – herunder afholdelse af og tovholder på tværfaglige samarbejdsmøder
 • Lave mødeplaner for alle afdelinger – herunder vikardækning, ferieplanlægning, afspadsering ol.
 • Koordinerende opgaver i forhold til personale

Filosoffen har et udvidet samarbejde med VIA University College i Holstebro, med den hensigt at øge samspillet mellem pædagogisk praksis og professionsuddannelserne.

Ansøgningsfrist d. 4. juni 2020
Den 8. juni 2020: Udvælgelsesmøde. Herefter sendes invitation til 1. samtale.
Den 10. juni 2020: 1. samtale
Den 15. juni 2020: 2. samtale

Mellem 1. og 2. samtale skal ansøgeren gennemgå en profiltest

Evt. spørgsmål
Kan rettes til leder Susanne Eg telefon 27 14 39 16 - eller på mail Susanne.Eg@holstebro.dk

Yderligere fakta omkring Daginstitutionen Filosoffen finder du på Holstebro Kommunes hjemmeside her

Deadline for ansøgning

04. juni 2020 08:00


Søg stillingen

Medarbejder i Holstebro Kommune

Vi arbejder for, at alle 5.500 ansatte i Holstebro Kommune oplever trivsel og faglig udvikling. Se mere om kommunens værdier, og hvordan det er at være ansat i organisationen på holstebro.dk/arbejdsliv.

Holstebro er en langstrakt kommune med 58.500 indbyggere mellem Vesterhavet og Limfjorden og er Nordvestjyllands kraftcenter for kultur, handel, uddannelse og erhverv.

I Holstebro Kommune har vi Kulturen til forskel. Vi bruger kultur som drivkraft for vækst og udvikling - og til at bygge bro til hinanden. Se mere på flyttilholstebro.dk.

keyboard_arrow_up