Vikarer til Hyldgården hus 7 og 9 - Center for Handicap

Social, Sundhed og Arbejdsmarked
Hus 7 og 9 søger vikarer – pædagog, social- og sundhedsassistent, ergoterapeut, psykomotorisk terapeut, fysioterapeut eller ufaglært.
Arbejdet vil være dag, aften og weekend. Der kan indgå nattevagter.

Fælles for de to huse er, at borgerne alle har varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne.

Hver dag er tilrettelagt ud fra individuelle støttesystemer, hvor struktur og forudsigelighed er vigtige elementer, for at den enkeltes hverdag kan fungere.
Der er brug for højt specialiseret indsats, hvor man skal være god til at aflæse og tilrette aktiviteter til den enkeltes dagsform, for at opnå den bedste dag for borgeren.
Det er vigtigt at kunne være tydelig i sin tilgang, og kunne reagerer på borgernes udtryk og kropssprog, da flere af borgerne ikke har verbalt sprog.

Hus 7
Hus 7 er et botilbud til fem borgere.

Borgerne er diagnosticeret inden for autismespektret. De kan reagere uhensigtsmæssigt i pressede situationer, hvor der kan forekomme udad reagerende adfærd på grund af impulsstyring.

Der arbejdes ud fra principperne fra KRAP, mindste indgrebsprincippet og motivationsarbejde fremfor at presse og stille krav.

Det sansemotoriske, neuropædagogisk indsigt og viden om High and Low aurosal er basale grundsten for borgernes trivsel.

Hus 9
Hus 9 er et botilbud for 11 borgere.
Målgruppen er karakteristisk ved et lavt kognitivt funktionsniveau.

Der indgår personlig pleje. Borgerne skal støttes eller guides i forhold til forskellige gøremål. Nogle af borgerne har behov for ”en til en” støtte.
En borger har behov for respiratorisk overvågning, hvilket betyder, at man skal være i syns og høre afstand.

Uddannelsen i trakeostomeret varetages i samarbejde med respirationscenter Vest – Aarhus.

Kerneopgaven i Center for Handicap er ”Vi samskaber det kvalificerede hverdagsliv for og med borgeren”. Dette er baseret på en recovery baseret tilgang.

Medarbejdergruppen er tværfaglig sammensat.

Fælles for Hus 7 og 9 ønsker vi, at du
 • Er engageret og mødestabil
 • Er fysisk og psykisk robust
 • Har en tydelig personlighed, modenhed og er i stand til at sætte grænser
 • Har erfaring med konflikthåndtering
 • Har kendskab til borgere inden for autismespektret, samt fysisk og psykisk udviklingshæmmede
 • Er ”rummelig”, og har et positivt menneskesyn
 • Ser samarbejdet med pårørende som en vigtig del i borgerens liv
 • Loyal overfor fælles beslutninger
 • Har fokus på borgernes ressourcer, og er anerkendende i dit arbejde
 • Kan skabe tryghed, forudsigelighed og trivsel i strukturerede rammer
 • Er fleksibel / omstilling parat.

Vi tilbyder
 • Skønne og livsbekræftende borgere
 • Fokus på et godt arbejdsmiljø, faglig sparring, høj etik og humor
 • Et arbejde hvor kommunikationen er grundlæggende.

Løn
Du bliver aflønnet efter reglerne for NY-løn.

Yderligere oplysninger
Du er velkommen til at kontakte følgende, hvis du har spørgsmål
Vedrørende hus 7: Koordinator Monica Andersen 96 11 65 42 eller funktionsleder Lene Byskov 24 81 15 38
Vedrørende hus 9: Koordinater Mona Jensen 96 11 65 50 eller funktionsleder Henrik Lindberg 96 11 65 01.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning.

Der vil løbende være samtaler og ansættelser.

Deadline for ansøgning

31. januar 2019 08:00


Søg stillingen

Medarbejder i Holstebro Kommune

Vi arbejder for, at alle 5.500 ansatte i Holstebro Kommune oplever trivsel og faglig udvikling. Se mere om kommunens værdier, og hvordan det er at være ansat i organisationen på holstebro.dk/arbejdsliv.

Holstebro er en langstrakt kommune med 58.500 indbyggere mellem Vesterhavet og Limfjorden og er Nordvestjyllands kraftcenter for kultur, handel, uddannelse og erhverv.

I Holstebro Kommune har vil Kulturen til forskel. Vi bruger kultur som drivkraft for vækst og udvikling - og til at bygge bro til hinanden.

keyboard_arrow_up