Virksomhedskonsulent

Kultur, Erhverv og Arbejdsmarked
 • Print
 • Forstør tekst
Virksomhedskonsulent til Holstebro Kommune

Vil du være med til at styrke og udvikle Holstebro Kommunes samarbejde med virksomhederne og bistå virksomhederne i deres udvikling? Så er du måske vores nye virksomhedskonsulent.

Som virksomhedskonsulent i Holstebro Kommune har du til opgave at servicere virksomhederne ud fra virksomhedernes behov. Vi kan tilbyde dig et spændende og udfordrende job, hvor din primære kunde er virksomhederne.

Udviklingen af virksomhedsservice skal ses i lyset af en kommende vækst- og udviklingspolitik, hvor partnerskaber etableres med fokus på:
 • At give mennesker adgang til matchning til mangelområderne, den nødvendige opkvalificering og at øge sprogkompetencerne som nøglen til fællesskabet.
 • Bæredygtighed, der udmønter sig i at understøtte virksomhedernes grønne opstilling med en rekrutteringsservice, der har erhvervsfremmende perspektiv.
 • Velstand, der viser sig i, at jobs på forskellige timetal, giver borgere og virksomheder værdi.

Ligeledes vil en del af jobbet bestå i at aflægge servicebesøg i virksomheder. Her skal du afdække deres behov for arbejdskraft og samtidig tilbyde services og produkter fra Arbejdsmarkedsforvaltningen.
En stor del af arbejdet vil være at præsentere virksomhederne for de muligheder, de måtte have for teknologisk udvikling, vækst og udvikling.

Derudover skal du være opmærksom på, hvorvidt virksomheden har behov for yderligere hjælp eller vejledning - fx fra andre afdelinger i kommunen eller en mere specialiseret vejledning. Det overordnede formål er at understøtte de lokale virksomheder, så de bliver ved med at udvikle sig og vækste.

Eksempler på dine arbejdsopgaver
 • Samarbejde med andre aktører (f.eks. Erhvervshus Midtjylland, uddannelsesinstitutioner mv.)
 • Præsentere de tilbud/serviceydelser der er i kommunen for virksomhederne.
 • Understøtte virksomhedernes videnstilgang for teknologisk udvikling, vækstmuligheder og udvikling i/af ressourcer og metoder, som virksomhederne kan drage nytte af.
 • Videreformidle virksomhedernes behov til relevante afdelinger i kommunen.
 • Indgå i faglige netværk internt og eksternt.
 • Sammen med virksomhederne udarbejde behovsanalyser i forhold til rekruttering, opkvalificering og fastholdelse af medarbejdere.
 • Være sparringspartner for virksomhederne i forhold til fortsat udvikling og behov for arbejdskraft.
 • Deltage i afdækning af virksomhedernes behov for efteruddannelse og mulighederne for at benytte sig af jobrotation.
 • Bistå virksomhederne med udarbejdelse af stillingsopslag og sætte virksomhederne i stand til taktisk og strategisk at screene potentielle ansøgere.
 • Være med til at profilere Holstebro Kommune - herunder Arbejdsmarkedsafdelingen.

Vores forventninger til din baggrund er

Har en teoretisk uddannelse på bachelor- eller masterniveau inden for rådgivning, virksomhedsudvikling, organisationsudvikling, el. lign.

Eller har en teoretisk uddannelse på bachelor- eller masterniveau, der gør dig i stand til at kunne arbejde med og videreformidle FN’s 17 verdensmål.

Eller er på forkant med den teknologiske udvikling på bachelor- eller masterniveau, der gør dig i stand til at kunne arbejde med og videreformidle teknologiske muligheder på virksomhedsniveau.

Eller har relevant erhvervserfaring på minimum driftsledelsesniveau eller stabsfunktioner, der som minimum understøtter driftsledelsen.


Vi forventer, at du
 • Skal kunne indgå i forskellige branchesammenhænge.
 • Har stærke kompetencer ift. virksomhedsdrift og udvikling.
 • Kan lytte til og indgå i dialog med virksomhederne om deres udfordringer, udvikling og muligheder.
 • Kan arbejde struktureret og selvstændigt.
 • Kan have mange bolde i luften og samtidig bevare overblikket.
 • Er serviceminded og har en høj grad af troværdighed.
 • Skal kunne kommunikere bredt på forskellige niveauer i virksomhederne og ud fra de forskellige virksomheders behov.
 • Er initiativrig og god til at finde løsninger.
 • Er god til mennesker og kan skabe nye kontakter og samarbejdsrelationer.
 • Kan arbejde ind i forudbestemte koncepter med høj datadisciplin.

Vi tilbyder
 • Du kommer til at indgå i et team, som vil bestå af fire konsulenter.
 • Virksomhederne vil blive brancheopdelt imellem jer. Hvilke brancher I får, afhænger af jeres baggrund og erfaring.
 • At du bliver en del af en ambitiøs organisation, som er i rivende udvikling.
 • At du bliver en del af et team, der har fået udvidet deres opgaveportefølje og hvor sparring og fokus på udvikling er en selvfølge.
 • Stor frihed i planlægning og strukturering af din hverdag.

Hvem er vi?
Holstebro Kommune vil gerne yde en lokal service af høj kvalitet til virksomhederne.
Som konsulent vil du blive forankret i Kultur, Erhverv og Arbejdsmarkedsforvaltningen. Organisatorisk hører stillingen til Job & Kompetencecenter Vest, hvor du vil referere til centerlederen. Der er i forvejen udbygget et godt og alsidigt netværk af virksomheder. Målet er at give disse virksomheder og nye iværksættere en sammenhængende serviceydelse, så de får den rette hjælp og vejledning samt opnår de bedste muligheder for udvikling.

Praktiske oplysninger
Stillingen er til besættelse den 1. maj 2020 eller snarest muligt.

Det er et krav til stillingen, at du har egen bil til rådighed.

Arbejdstiden er 37 timer pr. uge.

Løn og ansættelse efter gældende overenskomst.

Arbejdsstedet er Job & Kompetencecenter Vest, Harald Leths Vej 4, 7500 Holstebro.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til centerleder Orla Bech Larsen tlf. 96 11 39 21.

Frist
Ansøgningen skal være os i hænde senest den 1. marts 2020.
Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 10 og 11.

Deadline for ansøgning

01. marts 2020 23:59


Søg stillingen

Medarbejder i Holstebro Kommune

Vi arbejder for, at alle 5.500 ansatte i Holstebro Kommune oplever trivsel og faglig udvikling. Se mere om kommunens værdier, og hvordan det er at være ansat i organisationen på holstebro.dk/arbejdsliv.

Holstebro er en langstrakt kommune med 58.500 indbyggere mellem Vesterhavet og Limfjorden og er Nordvestjyllands kraftcenter for kultur, handel, uddannelse og erhverv.

I Holstebro Kommune har vi Kulturen til forskel. Vi bruger kultur som drivkraft for vækst og udvikling - og til at bygge bro til hinanden. Se mere på flyttilholstebro.dk.

keyboard_arrow_up