Virksomhedskonsulent til Rekruttering & Virksomhedsservice

Social, Sundhed og Arbejdsmarked
Job & Kompetencecenter Vest søger virksomhedskonsulent til Rekruttering & Virksomhedsservice.

Vil du være med til at styrke og udvikle Arbejdsmarkedsafdelingens samarbejde med virksomhederne i Holstebro Kommune inden for brancherne industri, bygge og anlæg, transport m.m.? Så er du måske vores nye virksomhedskonsulent med erfaring inden for en eller flere af brancherne.

”Rekruttering & Virksomhedsservice” er et team i Arbejdsmarkedsafdelingen i Holstebro Kommune som har til opgave at servicere virksomhederne ud fra virksomhedernes behov. Vi kan tilbyde dig et spændende og udfordrende job, hvor din primære kunde er virksomhederne. En stor del af jobbet består i at besøge virksomheder, afdække deres behov for arbejdskraft, og samtidig tilbyde services og produkter fra Arbejdsmarkedsafdelingen.

Teamet består af tre medarbejdere som har brancheopdelt virksomhederne imellem sig. Lige nu har vi brug for en ny medarbejder som kan være med til at understøtte udviklingen af virksomheder i Holstebro Kommune inden for brancherne industriel produktion, bygge og anlæg, transport/lager/logistik, rengøring/ejendomsservice m.m.

Eksempler på dine arbejdsopgaver
 • Være sparringspartner for virksomhederne i forhold til fortsat udvikling og behov for arbejdskraft
 • Sammen med virksomheden udarbejde behovsanalyse i forhold til rekruttering, opkvalificering og fastholdelse af medarbejdere.
 • Præsenter Arbejdsmarkedsafdelingens serviceydelser for virksomhederne
 • Bistå virksomhederne med udarbejdelse af stillingsopslag og sætte virksomheden i stand til taktisk og strategisk at screene potentielle ansøgere
 • Afdække virksomhedernes behov for efteruddannelse og mulighederne for at benytte sig af jobrotation
 • Bistå virksomheder og berørte medarbejdere ved større afskedigelser og virksomhedslukninger – herunder muligheder og vilkår ifm. arbejdsfordeling
 • Være med til at profilere Arbejdsmarkedsafdelingen og gøre virksomhederne opmærk-somme på mulighederne for at få ledige i job
 • Sikre at virksomhedernes jobordre formidles videre til de rette afdelinger i Arbejdsmarkedsafdelingen
 • Indgå i faglige netværk internt og eksternt.

Vores forventninger til dig er, at du
 • Har solidt kendskab til og erfaring fra en eller flere af brancherne
 • Gerne har en uddannelse inden for det tekniske område, da en del af virksomhederne vil høre under branchen industriel produktion
 • Kan lytte til og indgå i dialog med virksomhederne om deres udfordringer, udvikling og muligheder
 • Kan arbejde struktureret og selvstændigt
 • Kan have mange bolde i luften og samtidig bevare overblikket
 • Er serviceminded og har en høj grad af troværdighed
 • Skal kunne kommunikere bredt på forskellige niveauer i virksomhederne og ud fra de forskellige virksomheders behov
 • Er initiativrig og god til at finde løsninger
 • Er god til mennesker og kan skabe nye kontakter og samarbejdsrelationer
 • Kan arbejde ind i forudbestemte koncepter med høj datadisciplin.

Vi tilbyder
 • At du bliver en del af en ambitiøs organisation som er i rivende udvikling
 • At du bliver en del af et dygtigt og engageret team, hvor sparring og fokus på udvikling er en selvfølge
 • Stor frihed i planlægning og strukturering af din egen hverdag
 • Et arbejdsmiljø med høj faglighed og en uformel omgangstone.

Hvem er vi
Arbejdsmarkedsafdelingen i Holstebro Kommune består af Job & Kompetencecenter Vest, Jobcentret og Sprogskolen. Organisatorisk hører stillingen til Job & Kompetencecenter Vest. Vi har et godt og alsidigt netværk af virksomheder, som tager et aktivt medansvar i forhold til at aktivere, afklare og opkvalificere alle ledige målgrupper – både de ledige der er tæt på og længere fra arbejdsmarkedet. Vi har fokus på den enkeltes ressourcer i forhold til arbejdsmarkedet, og vi arbejder intenst på, at flest mulige opnår selvforsørgelse via job eller uddannelse hurtigst muligt.

Praktiske oplysninger
Stillingen er til besættelse 1. april 2019 eller snarest muligt.

Det er et krav til stillingen, at du har egen bil til rådighed.

Arbejdstiden er 37 timer pr. uge.

Løn og ansættelse efter gældende overenskomst/HK.

Arbejdsstedet er Job & Kompetencecenter Vest, Harald Leths Vej 4, 7500 Holstebro.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til centerleder Orla Bech Larsen tlf. 96 11 39 21.

Ansøgningsfrist
Ansøgningen skal være os i hænde senest søndag den 10. februar kl. 24.00.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 9.

Deadline for ansøgning

10. februar 2019 23:59


Søg stillingen

Medarbejder i Holstebro Kommune

Vi arbejder for, at alle 5.500 ansatte i Holstebro Kommune oplever trivsel og faglig udvikling. Se mere om kommunens værdier, og hvordan det er at være ansat i organisationen på holstebro.dk/arbejdsliv.

Holstebro er en langstrakt kommune med 58.500 indbyggere mellem Vesterhavet og Limfjorden og er Nordvestjyllands kraftcenter for kultur, handel, uddannelse og erhverv.

I Holstebro Kommune har vil Kulturen til forskel. Vi bruger kultur som drivkraft for vækst og udvikling - og til at bygge bro til hinanden.

keyboard_arrow_up