Visitator til Visitationen, Hjemmehjælp og Bolig

Social og Sundhed
 • Print
 • Forstør tekst
Visitationen, Hjemmehjælp og Bolig søger en visitator på 37 timer ugentligt til en fast stilling med tiltrædelse 1. april 2020.

Vi søger en erfaren kollega, der er uddannet sygeplejerske, ergoterapeut eller fysioterapeut og meget gerne har erfaring fra arbejde som visitator eller med sagsbehandling.

Vi er en udviklingsorienteret afdeling med ti visitatorer og to administrative medarbejdere. Vi har fokus på høj faglighed i vores sagsbehandlin og prioriterer, at borgerne oplever en både god, faglig og imødekommende visitation.

Der er en grad af selvstændighed i arbejdstilrettelæggelsen og i det daglige arbejde, og visitatorerne er ansat som selvtilrettelæggere.

Visitation Hjemmehjælp og Boliger er distriktsopdelt, hvorved kendskab til borgerne er omfattende, men det er et fælles ansvar, at opgaverne i hverdagen fuldføres.

Vi har en travl og omskiftelig arbejdsdag med mange spændende og udfordrende opgaver, hvor godt arbejdsmiljø, fællesskab og humor er vigtige elementer.

Visitationens kerneopgaver
Visitationen bevilliger personlig pleje og praktisk hjælp til borgere med  funktionsnedsættelse, samt varetager koordination med hospitaler ved udskrivelser. Der visiteres til kommunens pleje- og ældreboliger samt midlertidige ophold. Alle visitatorer har dagligt telefontid hvor borgere, pårørende og samarbejdspartnere kan ringe.

Vi forestår årligt tilsyn af hjemmehjælpsydelser hos den kommunale og de godkendte private leverandører samt tilsyn i kommunens plejeboliger. Endvidere har vi visitation til ledsagelse, BPA-ordninger, madordninger og afløsning. 

Vi har et tæt samarbejde med kommunens øvrige afdelinger omkring fælles borgere, ligesom vi prioriterer samarbejde med blandt andet både trænende terapeuter, sygeplejersker og hjælpemiddelterapeuter.

Forventninger til dig
Vi lægger vægt på, at du arbejder systematisk og struktureret, og selvstændigt planlægger dine arbejdsopgaver på en hensigtsmæssig måde. Det er vigtigt, at du påtager dig myndighedsrollen og har modet til at være i en myndighedsfunktion, og at du evner at arbejde borgerinddragende og ser værdien i at inddrage borger, pårørende og samarbejdspartnere i sagsbehandlingen. Du skal kunne arbejde selvstændigt, men tillige være en holdspiller, der kan bidrage til optimering og udvikling af Visitationen. Det er vigtigt, at du har gode kommunikative evner, mundtligt og skriftlig, samt at du kan håndtere komplicerede samtaler med respekt, lydhørhed og empati.

Endvidere forventer vi, at du
 • ser borgerne som aktive medspillere og selv evner at være en aktiv medspiller
 • kan bevare overblik, dømmekraft og beslutningsevne i en travl hverdag
 • trives i en foranderlig arbejdsdag
 • kan reflektere over din egen og andres praksis
 • er positiv, fleksibel og rummelig
 • har kørekort.

Vi kan tilbyde
 • et selvstændigt arbejdsområde med mange forskelligartede opgaver
 • tæt faglig sparring med erfarne kollegaer såvel som leder og tilknyttet jurist
 • et hjælpsomt og humoristisk fællesskab
 • en travl hverdag med plads til nye initiativer og gode ideer.

Løn og ansættelse
Efter gældende overenskomst.

Vil du vide mere?
For yderligere oplysninger, kontakt sektionsleder Birgitte Borg på 96 11 49 01 eller mobil 20 72 99 70.

Ansøgningsfrist 
Søg stillingen elektronisk via Holstebro Kommunes hjemmeside senest 21. februar klokken 8:00.
Ansættelsessamtaler forventes afholdt 25. februar 2020.

Deadline for ansøgning

21. februar 2020 08:00


Søg stillingen

Medarbejder i Holstebro Kommune

Vi arbejder for, at alle 5.500 ansatte i Holstebro Kommune oplever trivsel og faglig udvikling. Se mere om kommunens værdier, og hvordan det er at være ansat i organisationen på holstebro.dk/arbejdsliv.

Holstebro er en langstrakt kommune med 58.500 indbyggere mellem Vesterhavet og Limfjorden og er Nordvestjyllands kraftcenter for kultur, handel, uddannelse og erhverv.

I Holstebro Kommune har vi Kulturen til forskel. Vi bruger kultur som drivkraft for vækst og udvikling - og til at bygge bro til hinanden. Se mere på flyttilholstebro.dk.

keyboard_arrow_up