Visitatorer til Visitation Hjemmehjælp og Boliger

Social, Sundhed og Arbejdsmarked
Vi søger en visitator 37 timer ugentligt eller efter aftale til fast stilling med tiltrædelse 1. august 2019

Vi søger erfaren kollega, der er uddannet sygeplejerske, ergoterapeut eller fysioterapeut, meget gerne suppleret med erfaring fra arbejde som visitator eller med visitering.

Vi er en udviklingsorienteret afdeling med 10 visitatorer og 2 administrative medarbejdere.
Vi har fokus på høj faglighed i sagsbehandlinger og prioriterer at borgerne oplever en både god, faglig og imødekommende Visitation.
Der er en stor grad af selvstændighed i arbejdstilrettelæggelsen og det daglige arbejde, og visitatorerne er ansat som selvtilrettelæggere.

Visitation Hjemmehjælp og Boliger er distriktsopdelt, hvorved kendskab til borgerne er omfattende, men det er et fælles ansvar, at opgaverne i hverdagen fuldføres.
Vi har en travl og omskiftelig arbejdsdag med mange spændende og udfordrende opgaver, hvor arbejdsmiljø, fællesskab og humor er vigtige elementer.

Visitationens kerneopgaver
 • visitationen bevilliger personlig pleje og praktisk hjælp til borgere med funktionsnedsættelse og varetager koordination med hospitaler ved udskrivelser. Der visiteres til kommunens pleje og ældreboliger samt midlertidige ophold
 • alle visitatorer har dagligt telefontid, hvor borgere, pårørende og samarbejdspartnere kan ringe
 • vi forestår årligt tilsyn af § 83 ydelser hos den kommunale og de godkendte private leverandører samt tilsyn i kommunens plejeboliger. Endvidere har vi visitation til ledsagelse, BPS ordninger, madordninger og afløsning
 • vi har et tæt samarbejde med kommunens socialafdeling omkring fælles borgere ligesom vi prioriterer et stadigt tættere samarbejde med både trænende terapeuter, sygeplejersker og hjælpemiddelterapeuter.

Forventninger til dig
Vi
 • lægger vægt på, at du arbejder systematisk og struktureret og selvstændigt planlægger dine arbejdsopgaver på en hensigtsmæssig måde. Det er vigtigt, at du påtager dig myndighedsrollen og har modet til at være i en myndighedsfunktion
 • lægger særlig vægt på, at du evner at arbejde borgerinddragende og se værdien i at inddrage borger, pårørende og samarbejdspartnere i visitationsarbejdet. Du skal kunne arbejde selvstændigt men tillige være en holdspiller, der kan bidrage til udvikling af Visitationen
 • lægger stor vægt på dine kommunikative evner – mundtligt og skriftligt - og forventer, at du kan håndtere komplicerede samtaler med respekt, lydhørhed og empati.

Endvidere forventer vi, at du
 • ser borgerne som aktive medspillere og selv evner at være en aktiv medspiller
 • an bevare overblik, dømmekraft og beslutningsevne i en meget travl og
 • foranderlig dagligdag
 • kan reflektere over din egen, såvel som andres praksis
 • er positiv, fleksibel og rummelig
 • har kørekort.

Vi kan tilbyde
 • et selvstændigt arbejdsområde med mange forskelligartede opgaver
 • tæt faglig sparring med kollegaer såvel som leder og afdelingens jurist
 • et hjælpsomt og humoristisk fællesskab
 • en travl hverdag med plads til nye initiativer og gode ideer.

Løn og ansættelse
Efter gældende overenskomst.

Ansøgningsfrist
Fredag den 3. maj 2019.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt onsdag den 8. maj 2019.

For yderligere oplysninger
Kontakt sektionsleder Birgitte Borg, tlf. 96 11 49 01 eller mobil 22 33 60 92.

 

Deadline for ansøgning

03. maj 2019 23:59


Søg stillingen

Medarbejder i Holstebro Kommune

Vi arbejder for, at alle 5.500 ansatte i Holstebro Kommune oplever trivsel og faglig udvikling. Se mere om kommunens værdier, og hvordan det er at være ansat i organisationen på holstebro.dk/arbejdsliv.

Holstebro er en langstrakt kommune med 58.500 indbyggere mellem Vesterhavet og Limfjorden og er Nordvestjyllands kraftcenter for kultur, handel, uddannelse og erhverv.

I Holstebro Kommune har vil Kulturen til forskel. Vi bruger kultur som drivkraft for vækst og udvikling - og til at bygge bro til hinanden.

keyboard_arrow_up