Tilbud til opsagte medarbejdere

 

Holstebro Kommune har udarbejdet en række tilbud målrettet
opsagte medarbejdere i opsigelsesperioden.

Tilbuddene er tilgængelige for medarbejdere og ledere på Holstebro Kommunes Intranet

Det er hensigten med tilbuddet, at opsagte medarbejdere oplever de bedst mulige rammer for at håndtere en eventuel opsigelse og komme godt og professionelt videre i sit arbejdsliv.   

Medarbejder, leder og TR aftaler handlinger i opsigelsesperioden

Oversigt til medarbejder. 

Tilbud ved personalemæssige tilpasninger som følge af reorganiseringer og omstruktureringer. Indeholder tilbud om akut-samtale, coaching, optagelse i jobbank, hjælp til ansøgninger m.m.

Oversigt til leder. 

Principper for personalemæssige tilpasninger ved reorganiseringer og omstruktureringer. Indeholder præciseringer i forhold til planlægning, forberedelse, inddragelse af Løn & Personale og HR-Udvikling samt udførelse af afskedigelsen.

Quick Lederguide. 

Beskrivelse af opmærksomhedspunkter og aftalte rammer ved udmøntning af personalereduktioner som følge af reorganiseringer og omstruktureringer.

 

Kontakt

HR-Udvikling

Biblioteksbygningen, 1. sal

phone96117521

mailorganisation.personale@holstebro.dk

keyboard_arrow_up