Tilbud til opsagte medarbejdere

Holstebro Kommune har udarbejdet en række tilbud målrettet
opsagte medarbejdere i opsigelsesperioden.

Det er hensigten med tilbuddet, at opsagte medarbejdere oplever de bedst mulige rammer for at håndtere en eventuel opsigelse og komme godt og professionelt videre i sit arbejdsliv.   

 

Oversigt til medarbejder

Tilbud ved personalemæssige tilpasninger som følge af reorganiseringer og omstruktureringer.

Indeholder tilbud om akut-samtale, coaching, optagelse i jobbank, hjælp til ansøgninger m.m.

Oversigt til leder

Principper for personalemæssige tilpasninger ved reorganiseringer og omstruktureringer og Quick lederguide indeholder præciseringer i forhold til planlægning, forberedelse, inddragelse af Løn & Personale og HR-Udvikling, opmærksomhedspunkter, rammer samt udførelse af afskedigelsen. 

Find materialet på Intranettet

Tilbuddene er tilgængelige for medarbejdere og ledere på Holstebro Kommunes Intranet

 

Kontakt

HR-Udvikling

Biblioteksbygningen, 1. sal