Anders Debel

Direktør for Teknik og Miljø

I Teknik og Miljø arbejder vi med de fysiske rammer for udviklingen i hele kommunen. Derfor er vi en del af alle borgernes hverdag.

Vi har samlet essensen af det, vi gerne vil kendes på i følgende formulering af vores kerneopgave:

  • Teknik og Miljø skaber rammer for at udvikle og bevare velfungerende og bæredygtige byer og landskaber i samarbejde med borgere og virksomheder.

Anders Debel

Direktør for Teknik og Miljø

phone96117601

mailteknik.miljoe@holstebro.dk

Balance i planlægningen

I vores planlægning arbejder vi for at skabe udvikling af bydele og byrum, som gør det attraktivt at være borger i kommunen. Vi sikrer, at der er balance mellem områder til erhverv og boliger, mellem områder til produktion og rekreation og med en infrastruktur, som både tilgodeser biler og svage trafikanter.

Vi understøtter, at kommunens virksomheder og landbrug hurtigt og effektivt kan få de nødvendige tilladelser. Tilladelser, som sikrer, at de kan producere og udvikle sig i takt med efterspørgslen. Samtidig skal det ske på en måde, som er energirigtig, sikrer borgernes sundhed og afvejer ønskerne i forhold til de gener, de kan påføre omgivelserne.

Hurtig og professionel sagsbehandling

Internt har vi ansvaret for at gennemføre kommunale byggeprojekter. Desuden vedligeholder vi kommunens egne bygninger, så de er inspirerende og sunde rammer for børn, unge og ældre.

Vi er - på den ene eller den anden måde - i kontakt med alle borgere og virksomheder i kommunen. Det er vores mål, at alle oplever en hurtig og professionel sagsbehandling i øjenhøjde.

Vi samarbejder med alle, som henvender sig til os, så vi sammen definerer rammerne for den bedst mulige løsning. Det kalder vi ”sammen om succes”. Vores ambition er at gøre det så godt, at borgere og virksomheder ville vælge os, selv hvis de havde et alternativ.

Bag om Anders Debel

Jeg oplever et ualmindeligt godt og tillidsfuldt samarbejde med byrådet. Viljen og ønsket om at nå de bedste løsninger for kommunen er det, der dominerer. Det giver energi, når beslutninger, aftaler og planer bliver omsat til virkelighed. Bl.a. i de mange byudviklingsprojekter, som præger Holstebro i disse år – Slagteriet, sygehusgrunden, udbygningen af detailhandelen m.v.

Det bedste er, når borgere og virksomheder melder positivt tilbage på store og små sager, hvor de oplever, mine medarbejdere gjorde en positiv forskel. Så ved jeg, at arbejdet i chefgruppen med at bringe vores store faglighed i spil på den mest værdiskabende måde bærer frugt.

Det sværeste ved den ledelsesmæssige opgave er altid at sætte det stærkeste hold, når det samtidig betyder, at vi må sige farvel til medarbejdere.

Jeg valgte ledervejen for at få indflydelse og det ansvar, der følger med. Lige siden min første formelle ledelsesopgave som 8-9-årig bandeassistent i Lilla bande i KFUM-spejderne i Låsby har jeg haft det godt med at gå foran og tage ansvar. At jeg turde – og fortsat tør – handler også om, at jeg har andre at lede sammen med. Dengang var det bandeleder og gruppefører. Nu er det chefgruppe og direktion.

Jeg får tiden til at slå til ved ”kun” at have ambitioner i mit familieliv og arbejdsliv. Det er det, jeg prioriterer. Jeg har ikke ambitioner om at løbe en maraton eller andet, der kræver meget tid. Og så holder jeg fri, når jeg holder fri.

Det er utrolig vigtigt og givende, når vi som borgere tager ansvar for os selv og hinanden. Derfor glæder og inspirerer det mig at se, hvordan frivillige engagerer sig i fx Tvis Mølle Naturlaboratorium og livet i de bevarede bygninger på Slagteriet.

Det gør stort indtryk på mig, når byen og kommunen fyldes af liv under Holstebro Festuge. Når amatører og professionelle udøvere bidrager til en fælles puls dag og nat – ude og inde. Det er fantastisk. 

I hverdagen nyder jeg naturoplevelserne i skovene og ådalen i og omkring Holstebro, hvor jeg bor.

keyboard_arrow_up