Hanne Rahbek

Sekretariatschef for Borgmesterkontoret

Borgmesterkontoret er en såkaldt stabsfunktion, som udfører mange forskellige opgaver på tværs af kommunens forvaltninger. Vores fagligheder favner bredt, og vi arbejder dagligt tæt sammen om at servicere, udvikle og rådgive borgere, politikere, kolleger og samarbejdspartnere.

Hanne Rahbek

Sekretariatschef for Borgmesterkontoret

phone96117010

mailkommunen@holstebro.dk

God og kyndig vejledning

Vi giver bl.a. juridisk rådgivning, forbereder dagsordener til byrådet og de politiske udvalg, foretager vielser og sælger byggegrunde. Vi arbejder med sikkerhed, kommunikation, grafiske opgaver, skiltning, kantinedrift, intern service, sagsstyring og bygningsvedligehold.

Desuden løser vi de opgaver, som er målrettet borgerne – fx flytning, kørekort, lægeskift, boligydelse, pladsanvisning til børnepasning, udbetaling af syge- og dagpenge m.m.

For os er det afgørende, at borgerne får en god og kyndig vejledning, når de henvender sig til os. Efter bedste evne sætter vi os ind i borgernes behov og samarbejder med dem om at løse opgaven. Desuden har vi en særlig forpligtigelse til at guide borgere i forhold til andre myndigheder og deres selvbetjeningsløsninger.

En spændende og levende arbejdsplads

Mangfoldigheden i opgaver og fagligheder er netop det, der gør Borgmesterkontoret til en spændende og levende arbejdsplads. Overordnet set er vores mission at sørge for, at Holstebro Kommune er et godt sted at arbejde, leve og bo.

Det er vigtigt for os, at alle medarbejdere har størst mulig indflydelse på eget arbejde. Derfor samarbejder vi på tværs i et åbent og ærligt arbejdsmiljø. Vi har konstant fokus på at dygtiggøre os fagligt og udvikle evnen til at skabe gode relationer. Sammen forbereder vi os til fremtidens udfordringer.

Bag om Hanne Rahbek

Jeg søgte ledelsesvejen på grund af min interesse for samfundsforhold og for at tage ansvar og skabe resultater sammen med dygtige kolleger og medarbejdere.    

Ledelse er for mig en livsform, og det udfordrer naturligvis balancen mellem arbejdsliv og privatliv. En balance, jeg er blevet bedre til at håndtere over tid. 

Af medborgerskabsprojekter vil jeg trække Spejdernes Lejr 2012 frem. Her lykkes det, i et dynamisk samarbejde mellem borgere, virksomheder, kommunen og spejderne, at sikre, at spejderne og gæsterne fik en fantastisk god oplevelse og et godt indblik i områdets kvaliteter.

Holstebro Kommune byder på en rig natur med mange muligheder for gode oplevelser. En af de største og bedste oplevelser er for mig en gåtur ved Vesterhavet. Der er tale om enorme kræfter, og på én og samme tid giver havet dig ro og balance. 

Jeg har haft fornøjelsen af rigtig mange store og spændende kulturoplevelser. Fx har Odin Teatrets festuger virkelig været unikke og givende. 

keyboard_arrow_up