Helle Bro

Direktør for Personale, Social, Sundhed og Arbejdsmarked

I Social, Sundhed og Arbejdsmarked er vores kerneopgaver de såkaldte velfærdsydelser:
 

  • Socialafdelingens hovedopgaver vedrører handicapområdet, socialpsykiatriske tilbud og socialt udsatte.
  • Sundhedsafdelingen har opgaver på ældreområdet og det kommunale sundhedsområde.
  • Arbejdsmarkedsafdelingen står for beskæftigelsesindsatsen med rekruttering til job og indsatser, der fremmer den enkeltes vej til at blive en del af arbejdsmarkedet – herunder også uddannelse.

Helle Bro

Direktør for Personale, Social, Sundhed og Arbejdsmarked

phone96113701

mailarbejdsmarked@holstebro.dk

Borgernes behov og ressourcer

Vores dygtige medarbejdere løser deres opgaver i samarbejde med den enkelte borger. Det sker fx på plejecentrene, i hjemmesygeplejen, på de kommunale botilbud og som rådgivere i Misbrugsbehandlingen eller Jobcentret. 

Vi lægger vægt på at finde løsninger, der passer til den enkelte borgers behov og ressourcer. Vores fornemste opgave er – sammen med borgeren – at skabe grundlag for det gode liv med mest mulig kontrol over eget liv, aktivitet og mulighed for at indgå i relationer og fællesskaber.

Lokalsamfundet spiller en stor rolle for alles liv og trivsel. Derfor arbejder vi tæt sammen med fx virksomheder, uddannelsesinstitutioner, foreninger og netværk om at skabe det gode liv for den enkelte.

Personale

I stabsfunktionerne Løn og Personale samt HR-Udvikling understøtter vi, at de forskellige forvaltninger når i mål med kerneopgaverne og løser dem bedst muligt for borgerne. Det indebærer bl.a., at vi kan rekruttere og fastholde kommunens mange dygtige ledere og medarbejdere.

Desuden tager vi os af løn- og personaleadministration, rekruttering, arbejdsmiljø, MED-organisationen, branding, introduktion af medarbejdere, organisationsudvikling og uddannelse.

Bag om Helle Bro

Et af vores mest spændende projekter er vores talentprogram for ledere. Det skaber en fælles Holstebroånd, hvor vi nedbryder forvaltningssiloer og får fællesskab omkring vores bærende værdier – udsyn, glæde og udvikling. Samtidig giver det retning for de komplekse, men også spændende ledelsesopgaver, vi skal løfte. Og vores cheftræf og ledertræf for erfarne ledere viderefører det fællesskab om ledelse, der starter i talentprogrammet.

Det bedste, jeg har været med til som leder, er de mange oplevelser, hvor dedikerede medarbejdere udviser engagement, der gør en konkret forskel for borgerne og skaber bedre løsninger. På et tidspunkt halverede vi i en periode over to år ungdomsarbejdsløsheden – det har vi brug for at gentage! Og forhåbentlig har jeg endnu bedre oplevelser i vente. Der ligger mange spændende opgaver og muligheder i de kommende år.
 

Det sværeste er, når vi må sige farvel til dedikerede medarbejdere på grund af sygdom og død. Eller når vi må gennemføre besparelser, hvor mange medarbejdere og familier bliver berørt – også selv om min fornuft ved, at omstillingerne er nødvendige. I mindre målestok, når gode intentioner ikke bliver til lige så gode handlinger.

Min drivkraft som leder er, at jeg ønsker at gøre en forskel og have indflydelse på udviklingen. Jeg trives med at skabe noget sammen med andre. Det er også personligt udviklende. Jeg lærer noget hele tiden og møder mange interessante mennesker, der har noget at bidrage med. Det er en spændende udfordring at være topchef i det offentlige og være kittet mellem politik og administration – ud over de spændende udfordringer det giver, at stå i spidsen for en stor organisation

Jeg har erkendt, at direktørjobbet også betyder nødvendige fravalg. Jeg balancerer arbejds- og privatlivet ved at holde 100% fri, når jeg har ferie. Og ved at kende mine værdier og betydningen af samvær med familie og venner som en forudsætning for langtidsholdbarhed i jobbet. Jeg læser mange skønlitterære bøger og går lange ture. Min indre ”sundhedsdirektør” ønsker mere motion – uden at det dog bliver til mere!

Kommunen har sammen med borgere, virksomheder, uddannelsesinstitutioner og frivillige mentorer skabt en task force, der skal give flere borgere på kanten af arbejdsmarkedet bedre mulighed for at komme i job eller gennemføre uddannelse. Det er en opgave, kommunen kun lykkes med, fordi alle står sammen om opgaven.

Min største kulturelle oplevelse er ikke en enkeltstående event, men den fælles kulturforståelse, der gennemsyrer kommunen fra talentudvikling til kulturelle perler og aktiviteter.

Jeg har mange store naturoplevelser fra gåture omkring Stubbergård Sø, Klosterheden og Husby Plantage. Men jeg har en forkærlighed for havnen og havet omkring Thorsminde. Måske fordi jeg er opvokset ved havet og kan genspejle sjælen.

keyboard_arrow_up