Susanne Ebdrup

Direktør for Børn og Unge

Vores vigtigste opgave er at skabe rammerne for tryghed, leg, læring, udvikling og fællesskaber for vores børn og unge. 

Vi er en organisation, der både har grundighed og ansvarlighed som nøgleord. Samtidig er vi i stand til at tænke nyt og tage imod ideer udefra.

Vi arbejder engageret for at understøtte den gode barndom og for at skabe de bedste muligheder for, at vores børn og unge vokser op og får en uddannelse og et godt voksenliv.

Susanne Ebdrup

Direktør for Børn og Unge

phone96115100

mailboern.unge@holstebro.dk

Tæt kontakt med forældre

Vi arbejder dagligt med 4000 børn i vores dagtilbud og 8000 børn i vores skoler – i tæt kontakt med børnenes forældre og nære relationer. I kontakten skal vi altid være venlige, ordentlige og troværdige. 

I børn- og ungeområdet er vi ca. 1700 årsværk, og alle medarbejdere er uddannede og dedikerede til arbejdet med børn og unges uddannelse og udvikling. 

Vi tænker i helheder og samarbejde

Daginstitutionsområdet, skoleområdet og rådgivningsområdet i kommunen har de senere år gennemgået omfattende omstruktureringer. Det er sket for at sikre, at vi også fremover har gode rammer for børn, forældre og medarbejdere.

Strukturen er på plads for de kommende år. Nu har vi fokus på indhold og kvalitet, så vi får endnu bedre daginstitutioner, skoler og specialiserede tilbud. Det gør vi blandt andet ved at tænke i helheder og samarbejde på tværs af fagområder og organisatoriske skel – og ved et tættere samarbejde med børnefamilierne. 

Bag om Susanne Ebdrup

Efter vores proces med at gennemføre strukturelle forandringer er det fantastisk at opleve, hvordan medarbejderne engagerer sig i at drøfte indhold og kvalitet i forhold til vores kerneopgaver og det gode børneliv. 

Arbejdet er sværest og tungest, når børn og unge kommer i klemme – når vi ikke kan gøre det godt nok, og vi oplever, at vores handlemuligheder er udtømte. 

Jeg er opvokset i foreningslivet, og blev tidligt optaget af ledelse som patruljeleder i spejderbevægelsen. Og siden har jeg enten frivilligt eller professionelt altid været engageret i ledelse.

Med min baggrund som aktiv i foreningslivet lokalt og nationalt har mit fokus både privat og arbejdsmæssigt altid centreret sig om børn og unge. 

Jeg har altid interesseret mig meget for børns og unges demokratiske dannelse og deres livsduelighed. Og de kommende år håber jeg, at vi i endnu højere grad kan inddrage borgerne og de unge selv i denne proces.

Jeg synes, det er fantastisk, at vi har en kommune med så stærk en profil, hvor vi har kulturen til forskel. Jeg nyder det store kulturudbud – lige fra det lille skuespil i børnehaven til den store forestilling i Musikteatret. 

keyboard_arrow_up