Frikommuneforsøg i Holstebro Kommune

  • Print
  • Forstør tekst

Holstebro Kommune deltager i perioden 1. januar 2017 – 31. december 2021 i frikommunenetværket ”Bedre styring af udgifterne på det specialiserede socialområde” sammen med Randers, Skive, Herning, Silkeborg, Favrskov og Aabenraa Kommuner.

Frikommunenetværkets overordnede målsætninger er:

  1. Bedre styring af udgifterne på det specialiserede socialområde
  2. Øget valgfrihed og selvbestemmelse for borgerne
  3. Mere effektiv ressourceanvendelse

I netværket afprøves forskellige forsøg på det specialiserede socialområde og ældreområdet. Forsøgene skal bidrage med ny viden og praktiske erfaringer, som kan være med til at forenkle statslige regler og give nye løsninger. Disse skal samlet understøtte borgerne og give en bedre og mere effektiv lokal styring.

Folketinget har vedtaget Lov om Frikommunenetværk, der giver Holstebro Kommune og de øvrige frikommuner lovhjemmel til afprøve specifikke forsøg.

For mere information om de igangværende forsøg (Teknologi-forsøg, Tilkøb af §83 og 85 samt Udvidet adgang til anvendelse af udslusningsboliger), se mere i frikommunevedtægter nedenfor.

Lov om Frikommunenetværk: Lov om frikommunenetværk

Frikommunevedtægt vedr. Teknologiforsøget

Frikommunevedtægt vedr. Tilkøbsforsøget

Frikommunevedtægt vedr. udslusningsboliger


keyboard_arrow_up