Frister for sagsbehandling

  • Print
  • Forstør tekst

Holstebro Byråd har den 19. december 2023 behandlet sagsbehandlingsfristerne for Holstebro Kommune. Denne side vil derfor blive opdateret løbende.

For at sikre en hurtig sagsbehandling skal kommunen fastsætte frister for, hvor lang tid, der må gå fra det tidspunkt, hvor kommunen modtager en ansøgning, til en afgørelse træffes. Fristerne skal fastsættes for hvert enkelte sociale sagsområde, og fristerne skal offentliggøres.

Hvis kommunen ikke kan overholde fristen, skal ansøgeren have skriftlig besked om, hvornår sagen ventes at være afgjort. Fristerne beregnes med tillæg af søndage, helligdage og hverdage, hvor kommunen holder lukket.

Hvis en tidsfrist overskrides, kan ansøgeren klage over det. Det skal ske i forbindelse med, at der i øvrigt klages over kommunens afgørelse i sagen.


keyboard_arrow_up Sidst opdateret 12. maj 2023 af Jacky Hansen