Projektstuderende på sundhedsområdet

Sundhedsområdet forandrer sig i øjeblikket markant.
Samspil udbygges på tværs af sektorer og samarbejdet øges mellem sundhedsprofessionelle, borgere, pårørende og frivillighedsområdet.
Det giver mulighed for at du som studerende kan komme helt tæt på nye, spændende og tværsektorielle læringsmuligheder. 

Projektstuderende i gruppearbejde

Hvad får du ud af at deltage i et projektforløb på sundhedsområdet?

Projektforløb er et samarbejde mellem dig og evt. flere studerende og en organisation/afdeling ved Holstebro Kommune. Sammen finder I en problemformulering, som har afsæt i daglig praksis, og hvor du bidrager med viden og værktøjer. Der er altså tale om brugbar viden til direkte gavn i organisationen.
Du får mulighed for at få ansvar og prøve dig selv af i forskellige situationer.

Læringsmiljøet består af forskellige omgivelser og udformninger med plads til både samspil med borgere, tid til refleksion og fordybelse samt deltagelse i diskussioner og sparring.
Vi fokuserer på en åben og ærlig dialog og på, at vores samarbejde præges af gensidig respekt, tillid, anerkendelse og ansvarlighed.

Projektforløbet kan variere fra enkelte interviews til forskellige former for fælles aktiviteter og afrapporteringsformer. Samarbejdet kan vare fra en enkelt dag til et specialeforløb over uger eller måneder

Se kolleger sætte ord og billeder på deres arbejdsdag ved Holstebro Kommune i "arbejdsliv-videoerne", og se mere om vores erfaringer med at have elever og studerende ved vores organisation.

Forventninger til dig

Ønsker du at komme i betragtning til studiepraktik, skal du sende en motiveret ansøgning med tydelig tilkendegivelse af hvilke fagområder og opgavetyper, du gerne vil arbejde med i din evt. studiepraktik.

Vi forventer desuden, at du er reflekterende, engageret og velforberedt, og at du søger udfordringer i arbejdet og udviser pli og respekt i et evt. samarbejde med den enkelte borger.

Facts

Eksempler på projekter inden for sundhedsområdet ved Holstebro Kommune er:

  • Slip sundheden fri
    (projekt om at skabe sammenhæng i projektforløb)
  • Velfærdsteknologi
    (projekt om at afprøve/udvikle teknologi til sundhedsområdet) 

 

  • Projektforløbets periode varierer og er afhængig af projektets karakter.
  • Samarbejdet er ulønnet og den studerende indgår ikke i projektstedes normering.
  • Den studerende har tavshedspligt, der vedvarer efter samarbejdets ophør.
  • Den studerende skal have faglig sparring i overensstemmelse med projektet.

Projektsamarbejdet inddeles i flg. faser:

1. fase
Introduktion til projektstedet og til konkrete opgaver med udgangspunkt i modulets team og læringsudbytte.

2. fase
Opbygning af øvelse i løsning af opgaverne, der problematiseres og diskuteres.
Fokus på fremme af refleksion

3. fase
Selvstændigt arbejde med opgaverne, dog med sparring og dialog med kontaktperson.

Kontakt

HR-Udvikling

Biblioteksbygningen, 1. sal


Søren Bork Pedersen

HR-chef