Social- og sundhedsassistentelev

Som Social- og sundhedsassistentelev i Holstebro Kommune har du mulighed for at:

  • Arbejde med alle fagets facetter gennem spændende praktikker i både hjemmepleje/plejecenter, psykiatrien og på sygehuset
  • Uddanne dig til at job med høj faglighed, nærvær, ansvar og gode jobmuligheder bagefter
  • Få elevløn under hele din uddannelse - kontakt evt. en uddannelseskonsulent eller læs om ansættelsesforhold nedenfor
  • Opnå stor personlig og faglig udvikling gennem uddannelsen
  • Bruge uddannelsen som springbræt til andre sundhedsfaglige uddannelser, som fx sygeplejerske, jordemoder og fysioterapeut
  • Gøre en forskel og højne borgernes livskvalitet – hver dag

Opslag om Social- og sundhedsassistentelever vil være tilgængeligt på Holstebro Kommunes hjemmeside.

Kontakt

For yderligere spørgsmål er du velkommen til at kontakte uddannelseskonsulent i HR-Udvikling:


Maibritt Bjørnli
Tlf. 96117316 / 21189977

Maibritt.bjornli@holstebro.dk

Lisbeth Munk
Tlf. 96117306 / 24827446

lisbeth.munk@holstebro.dk


Har du set videoen?

Vi har spurgt tre af vores SOSU-elever om hvorfor de har valgt uddannelsen.
Hør og se dem sætte ord på, hvad uddannelsen betyder for dem.

Når vi søger elever til SOSU-uddannelsen, kan du finde jobopslagene her på hjemmesiden, og du kan læse mere om uddannelsesstart nedenfor. 

 

 

For at være kvalificeret til denne uddannelse skal du have gennemført grundforløb 2, eller have merit herfor.

Du kan læse om regler for evt. merit og udarbejdelse af en realkompetencevurdering på Sosu-skolens hjemmeside.

Holstebro Kommune ansætter løbende social- og sundhedsassistentelever med holdstart i februar, maj, august. og november.

Hvis du er uddannet social- og sundhedshjælper får du merit for dele af uddannelsen.

Stillingsopslag og ansøgningsfrister vil fremgå på Holstebro Kommunes hjemmeside/ledige job

Løn:

Det er den kollektive overenskomst indenfor uddannelsesområdet mellem KL/FOA, der er gældende. Se overenskomsten for Social- og Sundhedspersonale. Du modtager løn under hele uddannelsesforløbet, både i skole- og praktikperioder.

Hvis du er fyldt 25 år,  har du mulighed for at komme i betragtning til at blive voksenelev eller voksen lærling. Kontakt Uddannelseskonsulenter for information og afklaring.

Arbejdstid:

Din arbejdstid er 37 timer i ugen. I praktikperioderne er arbejdstiden fortrinsvis i dagvagt, men du må forvente både aften og weekendarbejde.

Tilskud til befordring i skoleperioderne:

Holstebro Kommune betaler tilskud til din transport mellem skole og hjem, hvis den samlede afstand er på mindst 20 km. pr. dag.

Den samlede transport er den korteste afstand fra din bopæl til skolen og hjem til bopælen igen. I skoleperioden kan du få tilskud til transport svarende til billigste offentlige transport for alle de dage, du møder op. 

Beløbet udbetales efter hver skoleperiode sammen med din løn.