Finansøkonom-studerende

Som studerende ved kommunen får du muligheden for at koble teori fra din uddannelse med vigtige erfaringer med praksis i en kommunal organisation. Du får sat ord og billeder på dagligdagen og prøver kræfter med opgaver, som kommunens forvaltninger arbejder med.

finansøkonomstuderende i sit studiemiljø


Vi skal være hurtige...

... for at rekruttere de bedste studerende. Indsatsen startede allerede tilbage i maj, og i januar 19' startede vores tre nye finansøkonomstuderende:
Steen G.T.H. Jensen hos Løn og Personale, Rikke Ladefoged hos Børn og Unge og Pernille Nygaard hos Sport & Fritid.
Læs mere om vejledning af finansøkonomstuderende i Løn og Personale ... 
 

tidligere serviceøkonomstuderende anbefaler sit studiested

Hvad får du ud af din praktikperiode?

Du og din vejleder fastlægger mål for dit læringsudbytte i din praktikperiode, og dermed også rammerne for dine opgaver inden for analyse og økonomi.

Vi ønsker at klæde dig bedst muligt på til at få mest muligt ud af din virksomhedspraktik og afholder fælles introduktion for finansøkonomstuderende. Her introducerer vi dig og din medstuderende til blandt andet kommunens personalepolitikker,  det politiske og organisatoriske niveau. Du vil desuden indgå i fælles refleksionsøvelser, hvor de studerende i fællesskab reflekterer og drager hinandens læring i spil.

Se kolleger sætte ord og billeder på deres arbejdsdag ved Holstebro Kommune i "arbejdsliv-videoerne", og se mere om vores erfaringer med at have elever og studerende ved vores organisation.

Forventninger til dig

Vi forventer, at du som studerende, udviser høj grad af professionalisme og engagement og respekterer kravene om fortrolighed, etik og de øvrige værdier i Holstebro Kommune.

Facts

Holstebro Kommune stiller hvert år studiepraktik-pladser til rådighed for finansøkonomuddannelsen på Erhvervsakademi Midtvest, Holstebro.
Eksempelvis i forvaltningssekretariater, Økonomi og Løn og Personale, m.fl.
Studiepraktikpladserne opslåes og søges via hjemmesiden i foråret og besættes i løbet af sommeren.

Læs mere om finansøkonom-uddannelsen

Kontakt

HR-Udvikling

Biblioteksbygningen, 1. sal

phone96117521

mailorganisation.personale@holstebro.dk

Helle Pank Lund

Uddannelses-og udviklingskonsulent

smartphone51242366

phone96117308

mailHelle.pank.lund@holstebro.dk

keyboard_arrow_up