Pædagogisk assistentelev

Som pædagogisk assistentelev kan du få ansættelse under hele uddannelsen. Vi ansætter dig som pædagogisk assistentelev på hovedforløbet som tager ca. 2 år og 2 måneder.

Uddannelsen veksler mellem skole og praktik, og der er to praktikperioder i et uddannelsesforløb.
Holstebro Kommune tilrettelægger dine praktikperioder, sådan at du får en alsidig erfaring fra praksis.
I praktikken får du en vejleder, som guider dig igennem praktikken.

Vores forventninger til dig

Vi forventer, at du er indstillet på at være medansvarlig for egen læring, møder forberedt og reflekterer over de erfaringer, du gør i skole og praktik.
Samtidig forventer vi, at du respekterer kravene om fortrolighed, etik og de øvrige værdier i Holstebro Kommune.

Facts

Holstebro Kommune optager årligt 15 pædagogiske assistentelever.
Vi har en række institutioner, som modtager elever i praktik indenfor dagtilbud (0-5 årige), skole- og fritid (6-12 årige) og specialinstitutioner.


Sådan kommer du i gang

Holstebro Kommune samarbejder med Social- og Sundhedsskolen i Herning og alle elever tilknyttes afdelingen i Holstebro, Døesvej 70.

Ansøgere under 25 år

Du starter med Social– og Sundhedsskolens grundforløb: GF 1 og/eller GF 2. Når du har gennemført grundforløbet kan du søge ind på pædagogisk assistentuddannelsen.

Du skal søge ind på grundforløb via optagelse.dk

Ansøgere over 25 år

Du skal tage din uddannelse som erhvervsuddannelse for voksne (EUV). Det betyder blandt andet at du skal realkompetencevurderes for at bestemme, hvor langt dit uddannelsesforløb skal være.
Læs mere om Erhvervsuddannelse (EUV) og realkompetencevurdering (RKV)

Du skal søge ind på grundforløb via optagelse.dk


Optagelse på uddannelsen

Holstebro Kommune optager elever på hovedforløbet en gang om året sidst i juli måned. Ønsker du at gå på Social- og Sundhedsskolen i Holstebro, skal du søge via Holstebro Kommunes hjemmeside. Elevpladserne slås op ca. 3 måneder før uddannelsen starter. 

Du finder linket under ledige job
Der åbnes for ansøgninger omkring april måned.

Løn- og arbejdsforhold

Som elev er du omfattet af FOA´s overenskomst som er en aftale mellem FOA og Holstebro Kommune, samt Erhvervsuddannelsesloven.

Du modtager løn under hele uddannelsesforløbet både i skole- og praktikperioder.

Link til lønsatser hos FOA

Befordring

Holstebro Kommunes betaler tilskud til din transport mellem skole og hjem, hvis den samlede afstand er mindst 20 km pr. dag. Den samlede transport er den korteste afstand fra din bopæl til skolen og hjem til bopælen igen.

I skoleperioden kan du få tilskud til transport for alle de dage, du møder op. Skolen indberetter beløbet til AUB (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag). Når kommunen modtager beløbet fra AUB, udbetales beløbet til eleven.

Du har mulighed for at tage uddannelsen til pædagogisk assistent som voksenelev. Det kræver dog at du opfylder følgende betingelser:

  • Du skal være fyldt 25 år ved elevkontraktens indgåelse
  • Du skal have minimum et års relevant erhvervserfaring. Det vil sige ansættelse med mindst 24 timer i gennemsnit pr. uge indenfor de seneste 4 år fra du søger om optagelse på uddannelsen.

Relevant erhvervserfaring  kan f.eks. være som:

  • pædagogmedhjælper
  • dagplejer
  • omsorgs- og pædagogmedhjælper
  • klubmedarbejder
  • legepladsmedarbejder
  • ikke pædagogisk uddannet eller anderledes kvalificeret pædagog ved daginstitutioner, skolefritidsordninger, klubber mv.

Hvis du ønsker at blive voksenelev, skal du vedlægge en kort ansøgning sammen med din uddannelsesansøgning med dokumentation for, at du opfylder betingelserne. Dokumentationen kan være i form af ansættelsesbrev eller udtalelse fra din tidligere arbejdsgiver.

Alle elever over 25 år skal realkompetencevurderes (RKV). Det kan betyde en afkortning af grundforløbet GF 2 og eventuelt afkortning af pædagogisk assistentuddannelsen. For at få udarbejdet en RKV skal du henvende dig til Social- og Sundhedsskolens studievejleder på tlf. 96272929.

Kontakt

Inge Hansen

Pæd. adm. konsulent

phone96115131

mailInge.hansen@holstebro.dk

keyboard_arrow_up