Social- og sundhedsassistent-elev

Vidste du at:
Social- og sundhedsassistentelever ansættes af kommuner eller Region Midt.
Når du er ansat, får du tildelt praktiksteder - du skal altså ikke selv skaffe praktikpladser.
Vi ansætter social- og sundhedsassistentelever 3 gange om året. 

To kolleger sammen med en social- og sundhedsassistent elev

Din vej i uddannelse som social- og sundhedsassistentelev

Du har forskellige muligheder for uddannelsesforløb afhængig af alder, form og niveau.

 • Social- og sundhedsassistentuddannelsen er den direkte vej fra GF2 til uddannelsen.​ Uddannelsen er en kombinationsuddannelse mellem praktik og skoleperioder.
  Der er 48 skoleuger fordelt over 4 skoleforløb og 98 praktikuger fordelt 4 praktikperioder. ​Uddannelsen varer ca. 2 år og 10 mdr. 
 • ”EUX Velfærd” er en kombination af social- og sundhedsassistentuddannelsen og studentereksamen.
  Her har du både fag på studentereksamensniveau og samtidig en faglig uddannelse. Denne linje henvender sig særligt til dig, der overvejer at læse videre. Du kan læse mere via linket 
 • For dig som allerede er uddannet social- og sundhedshjælper er der mulighed for et meritforløb. Social- og sundhedshjælperuddannelsen giver merit for 5 ugers skolegang og 5 mdr. praktik. Denne afkortning er placeret i starten af uddannelsen. En social- og sundhedsassistentuddannelse med merit for hjælper-delen vil blive på ca. 2 år. 

Du kan se kolleger sætte ord og billeder på deres arbejdsdag ved Holstebro Kommune i "arbejdsliv-videoerne", og se mere om vores erfaringer med at have elever og studerende ved organisationen.

Forventninger til dig

Du respekterer kravene om fortrolighed, etik og de øvrige værdier i Holstebro Kommune - og du:

 • Har lyst til at arbejde med mennesker og gøre en forskel for ældre/syge borgere
 • Møder forberedt og er reflekterende over egen praksis
 • Har gennemført GF2 eller har social- og sundhedshjælperuddannelsen inkl. grundfagene Dansk (D niveau) og Naturfag (E niveau) eller lign.

Facts

Holstebro Kommune samarbejder med Lemvig og Struer kommuner om rekruttering og optagelse på uddannelsen.
Du ansøger elektronisk via Ledige Job på Holstebro Kommunes hjemmeside.

Teori-perioderne foregår på Social- og Sundhedsskolen Hernings afdeling i Holstebro

Læs mere om social- og sundhedsassistentuddannelsen

Optagelsestidspunkter, ansøgningsfrister mv. offentliggøres her på hjemmesiden.

Relevante datoer for uddannelsesstart i 2019:
Start d. 01.02.2019 - ansøgningsfrist d. 30.10.2018
Start d. 01.05.2019 - ansøgningsfrist d. 30.10.2018
Start d. 01.08.2019 - ansøgningsfrist medio april 2019

Fra d. 1. januar 2017 ændredes social- og sundhedsuddannelsen. 
Det betyder at:

 • Uddannelserne deles op fra starten. Det vil sige, at allerede når du starter dit uddannelsesforløb, skal du tage stilling til om du vil uddanne dig som social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent.
 • Du skal gennemføre grundforløb 2 SOSU for at være kvalificeret til optag på social- og sundhedsuddannelserne.
 • Du kan læse mere om GF2 på Social- og Sundhedsskolens hjemmeside 
 • Praktikken bliver i det nære sundhedsvæsen, i psykiatrien og sygehuset.
 • GF 2 er SU berettiget og du får løn under den øvrige del af uddannelsen.

Kontakt

HR-Udvikling

Biblioteksbygningen, 1. sal

phone96117521

mailorganisation.personale@holstebro.dk

Lisbeth Munk

Uddannelses-og udviklingskonsulent

phone96117306

maillisbeth.munk@holstebro.dk

Maibritt Bjørnli

Uddannelseskonsulent

phone96117316

mailmaibritt.bjornli@holstebro.dk

Stine Hebsgaard

Uddannelseskonsulent

phone96117309

mailStine.hebsgaard@holstebro.dk

keyboard_arrow_up