Sygeplejerske-studerende

Holstebro Kommune stiller hvert år i alt ca. 110 kliniske studiepladser til rådighed for sygeplejerskeuddannelsen på VIA, Holstebro og Viborg, herunder også for internationale studerende.

De kliniske studiepladser tilbydes indenfor Centre for Nære Sundhedstilbud, hjemmesygepleje, plejeboliger, demenskoordination og indenfor Center for Socialt Udsatte og Psykiatri.

sygeplejerskestuderende og borger glæder sig over fremskridt

Hvad får du ud af din praktikperiode?

Du vil få mulighed for at koble din teoretiske viden fra studiet til vigtig praksiserfaring, herunder indblik i tværfaglige og tværsektorielle løsninger, digitale løsninger og relevante udviklingsprojekter.

Vi inviterer dig inden for i et arbejdsfællesskab og i kliniske studiesteder, som er kendetegnet ved et åbent, imødekommende og anerkendende læringsmiljø - blandt andet med fælles refleksionsøvelser med øvrige studerende.

Vi lægger stor vægt på, at du får mulighed for at træne dine sygeplejerskefærdigheder og bliver en handlekraftig og selvstændig sygeplejerske, som matcher fremtidens behov for sygepleje.

Din vejleder tager hånd om din introduktion til dit kliniske studiested og organisationen i Holstebro Kommune ved opstart af klinisk periode.

Indholdet og målsætningerne i de kliniske studiepraktikker er beskrevet i semesterbeskrivelserne for sygeplejerskeuddannelsen og i de kliniske studieplaner, som du finder på praktik.via.dk.

Se kolleger sætte ord og billeder på deres arbejdsdag ved Holstebro Kommune i "arbejdsliv-videoerne", og se mere om vores erfaringer med at have elever og studerende i organisationen.

Forventninger til dig

Vi forventer, at du som studerende drager omsorg for egen læring, er opsøgende og reflekterende og respekterer kravene om fortrolighed, etik og de øvrige værdier i Holstebro Kommune

Kontakt

HR-Udvikling

Biblioteksbygningen, 1. sal

phone96117521

mailorganisation.personale@holstebro.dk

Helle Pank Lund

Uddannelses-og udviklingskonsulent

smartphone51242366

phone96117308

mailHelle.pank.lund@holstebro.dk

keyboard_arrow_up