Å, sø og fjord

  • Print
  • Forstør tekst

Vandløbsloven

Holstebro Kommune er vandløbsmyndighed for alle vandløb i kommunen. Der findes flere større søer i kommunen, som alle er en del af et vandløbssystem. Der føres tilsyn med vandløbene og deres vedligeholdelsesbehov samt med at den udførte vedligeholdelse er i overensstemmelse med regulativet for det enkelte vandløb.

Vandløbsloven opdeler vandløb i offentlige og private. De private vandløb er oftest små grøfter og vandløb, hvor vedligeholdelsen påhviler de tilstødende lodsejere. De offentlige vandløb bliver vedligeholdt af Kommunen efter vandløbsregulativer, der skal foreligge for hvert vandløb.

Kommunens indsats i vandløb, søer og fjordene

Vandløb og søer er hjemsted for en række fisk, smådyr og planter. Laks, stalling og havlampret er optaget som ansvarsarter i kommunens naturpolitik. Kommunen gør hvert år en stor naturindsats for at forbedre levevilkårene for blandt andet disse særlige nøglearter.

Digitalt vandløbskort

keyboard_arrow_up