Borger- og pårørendeindflydelse og -inddragelse

  • Print
  • Forstør tekst

Omsorg og støtte

Sidst opdateret 08. juli 2022
af Social og sundhed

Vi har i Socialafdelingen et stort fokus på at sikre borgere og pårørende indflydelse og inddragelse. 

Vores grundlæggende opfattelse er, at alle kan inddrages og have indflydelse i en eller anden udstrækning.

Brugerindflydelse handler om, i hvor høj grad du selv kan definere og træffe beslutninger om forhold og omstændigheder, der vedrører dig. 

Brugerinddragelse handler om, hvordan du kan inddrages i afgørelser om forhold, der vedrører dit liv. 

Pårørendes indflydelse og inddragelse skal forstås på tilsvarende måde, men vedrører den enkelte borger.

Det er afgørende, at din selvbestemmelse respekteres, og at der er givet samtykke til, at den pårørende har indflydelse og inddrages i forhold til dit hverdagsliv. Er du ikke i stand til dette, skal sagsbehandlere og medarbejdere sikre sig, at den enkelte pårørende, som inddrages og øver indflydelse, varetager dit tarv. Der kan være tale om, at du tildeles en værge.


keyboard_arrow_up Sidst opdateret 08. juli 2022 af Social og sundhed