Leverandører af personlig og praktisk hjælp

  • Print
  • Forstør tekst

Omsorg og støtte

Sidst opdateret 01. juli 2021
af Elisabeth Haahr Christensen

Hvis du ikke bor i en plejebolig og du er bevilget hjælp til personlig pleje og/eller praktisk hjælp af kommunen, har du mulighed for at vælge mellem forskellige leverandører, herunder private leverandører, som Holstebro Kommune, Visitationen har godkendt til at levere hjælpen.

Personlig pleje 

Visitationen har godkendt disse leverandører til personlig pleje, som leverer visiteret hjælp i hele Holstebro Kommune. Disse leverandører er:

Praktisk hjælp 

Derudover har Visitationen godkendt følgende leverandører til praktisk hjælp, dvs. indkøb, tøjvask og rengøring:

Vask af tøj

  • Elis Textil Service A/S - Tlf.: 70133331

Madudbringning

Der er også godkendt 3 leverandører til madudbringning i hele Holstebro Kommune. Disse leverandører er:

Yderligere oplysninger 

Hvis du ønsker at skifte leverandør eller ønsker du yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte Myndighed Hjemmehjælp og Boliger.

Social og Sundhed

Myndighed Hjemmehjælp og boliger

mail visitation@holstebro.dk
phone 96114950

Thorsvej 63
7500 Holstebro

Telefontid mandag til fredag:

Visitator kan træffes fra kl. 08.30 - 09.30 og administration fra kl. 09.30 til 11.30.

keyboard_arrow_up Sidst opdateret 01. juli 2021 af Elisabeth Haahr Christensen