Aksel Gade (V)

Medlem af Natur-, Miljø- og Klimaudvalget

 • 627 personlige stemmer ved kommunalvalget i 2017
 • 460 personlige stemmer ved kommunalvalget i 2013
 • 392 personlige stemmer ved kommunalvalget i 2009
 • Valgt første gang til Holstebro Byråd i 2010

Aksel Gade

Byrådsmedlem


Bag om Aksel Gade

(Portræt opdateret i 2018)

Aksel Gade, Husby, født i 1953

 • Født i Hover
 • Gift med Agnethe, der har arbejdet i Ringkjøbing Landbobanks afdeling i Ulfborg i over 39 år. De har tre børn – Mette på 38 år, Søren på 36 år og Michael på 30 år
 • Uddannet landmand. Efter et ophold på Bygholm Landbrugsskole arbejdede han fra 1975 til 1981 som malkemaskinetekniker for Mejerikontoret i Århus. I 1977 købte han og Agnethe en ejendom ved Klitvejen i Husby, hvor han har drevet landbrug siden
 • Medlem af Holstebro Byråd for Venstre i perioden siden 2010 
 • Medlem Natur-, Miljø- og Klimaudvalget
 • I fritiden er han bl.a. ivrig jæger

- Da jeg stillede op til byrådet i 2009, burde jeg egentlig have fået tildelt nogle ”handicap-points” på forhånd. For det første, fordi jeg mod vest har Vesterhavet som næsten nærmeste nabo, og for det andet, fordi jeg mod syd bor tæt på grænsen til Ringkøbing-Skjern Kommune.
Siger Aksel Gade med et smil – underforstået, at han ikke bor i den del af kommunen, hvor der er flest vælgere. Men valgt blev Aksel helt uden handicap-points, og genvalgt til byrådet blev han også ved valget i november 2013 og 2017.

I praksis og i organisation

Før kommunalpolitik blev aktuelt for Aksel, var det landbruget i praksis og organisationsarbejde i erhvervet, der fyldte hverdagen:

I mange år drev han 130 hektar i Husby, hvoraf 80 hektar var forpagtet - med produktion af grise i stalden og med korn og kartofler som en specialafgrøde i marken. Grisene er for længst sat ud, og til gården er der i dag kun 7 hektar. Resten er udstykket til sommerhuse.

Sideløbende med driften af landbruget var Aksel i en halv snes år med i bestyrelsen for Vestjysk Landboforening, der dækker Ringkøbing-, Skjern-, Videbæk- og Ulfborg-området. I 9 år var han med i bestyrelsen for Vestjyske Slagterier, og han har været formand for Vestjysk Vikarordning.

- Organisationsarbejdet har givet mig en stor berøringsflade, både lokalt og i forhold til kolleger over hele landet. For mig var det et stort privilegium at være valgt til at træffe beslutninger på mine kollegers vegne. Det er det også at være valgt til at beslutte i byrådet - på borgernes vegne, understreger Aksel.

En ny verden

Han lægger ikke skjul på, at det var en ny verden, der åbnede sig for ham, da han blev valgt til byrådet første gang for godt 4 år siden - ikke mindst i Social- og Sundhedsudvalget, hvor han nu er i gang med sin anden periode.

- Via arbejdet i udvalget er jeg kommet tæt på mange af medarbejderne i kommunens social- og sundhedssektor. Jeg har stor respekt for deres arbejde, der er med til at give de bedst mulige livsvilkår for bl.a. de mennesker, der har fået eller er født med et handicap. Hvis vi i Danmark ikke kan give handicappede en ordentlig tilværelse, så er vi fattige. Men vi er jo et rigt land og har dermed også mulighederne for at hjælpe de svageste i samfundet, siger Aksel.

Om det at bo og være valgt i et såkaldt ”yderområde” af kommunen siger han:

- Jeg har sagt til mine vælgere, at jeg forbeholder mig ret til at være politiker for hele kommunen. Det er alfa og omega, at vi i byrådet ser kommunen som en helhed. På den anden side ser vi naturligvis det lokalområde, hvor vi hver for sig bor, mest klart. Det kan jo i nogle tilfælde give snak om ”sognepolitik”, men det må man så leve med, siger Aksel.

I sognet er han i øvrigt både formand og kasserer for Husby Vandværk, der har knap 800 forbrugere. Det er tillidsposter, han også er valgt til uden ”handicap-points”!

Syv skarpe til Aksel

 • Den største begivenhed i dit liv: Ud over det familiemæssige med bl.a. børn og børnebørn var det nok, da vi den 1. august 1977 kørte ind på gårdspladsen for at overtage vores ejendom ved Klitvejen i Husby
 • Dit yndlingssted i Holstebro Kommune: Først og fremmest Husby Klitplantage. Da jeg blev valgt ind i byrådet første gang, satte jeg mig for, at jeg ville lære den øvrige del af kommunen bedre at kende. Der er også mange dejlige steder i den østlige del
 • Din livret: En god mørbradbøf, hjulpet godt på vej af en god rødvin
 • Din favoritmusik: Irsk folkemusik
 • Din favoritbog: Stieg Larssons bøger
 • Din favoritfilm: Den seneste er Nils Malmros’ ”Sorg og glæde”
 • Dit favorit-rejsemål: Vi har været mest på Gran Canaria, men også i USA, Grønland, Australien og New Zealand. Blandt dem er sidstnævnte nok min favorit