Vederlag 2020

Medlemmerne af Holstebro Byråd får vederlag for at sidde i byrådet og i de politiske udvalg under byrådet. Vederlagene er fastlagt i vederlagsbekendtgørelsen. Derudover er nogle af byrådets medlemmer udpeget til hverv og poster, som de også får vederlag for. Disse vederlag skal ifølge loven offentliggøres.
Nedenstående er en liste over, hvilke hverv dine politiske repræsentanter er udpeget til, og hvor meget de fik for det i 2019.

H.C. Østerby

Formand for bestyrelsen for Midtjyllands Lufthavn, 56.078 kr.
Næstformand for havnebestyrelsen Holstebro-Struer Havn, 23.613 kr.
Medlem af bestyrelsen for Sampension, 125.867 kr.
Formand for bestyrelsen for Sport Event Danmark, 154.599 kr.
Kommunernes Landsforening, 33.618 kr. 

Nils Ulrik Nielsen

Formand for bestyrelsen for Vestforsyning, 255.230,16 kr. 
Formand for bestyrelsen for Maabjerg Energy Center Biogas, 72.313,20 kr. 
Formand for bestyrelsen for Maabjerg Energy Center Bioheat & Power, 72.313,20 kr. 

Per Albertsen

Medlem af bestyrelsen for Vestforsyning A/S, 63.807 kr. 

Lene Dybdal

Medlem af bestyrelsen for Idræt og fritidsfaciliteter i Danmark, 7.500 kr. 

Jens Kristian Hedegaard

Medlem af bestyrelsen for Midtjyske Jernbaner, 12.000 kr.
Medlem af KL’s Sundheds- og Ældreudvalg, 33.867,58 kr. 

Finn Orvad

Medlem af bestyrelsen for Vestforsyning, 63.807 kr.
Medlem af bestyrelsen for Måbjerg Energy Center Holding A/S, 18.078 kr.
Medlem af bestyrelsen for Måbjerg Bioenergi, 18.078 kr. 

Finn Thøgersen

Formand for bestyrelsen for NOMI4S, 100.000 kr.

Jesper Hebsgaard Pedersen

Medlem af havnebestyrelsen Holstebro-Struer Havn, 13.210,95 kr.

Kenneth Tønning

Medlem af bestyrelsen for Vestforsyning A/S, 63.807 kr. 

Søren Olesen

Formand for bestyrelsen for Væksthus Midtjylland, 110.000 kr.

Pernille Bloch

Medlem af bestyrelsen for Vestforsyning A/S, 63.807 kr. 

Styrelsesloven § 16 e, foreskriver, at medlemmer af kommunalbestyrelser skal offentliggøre størrelsen af deres vederlag. Loven gælder også for kommunalt ansatte, som er udpeget af kommunen til sådanne hverv. Offentliggørelsen af det foregående års vederlag skal ske inden udgangen af første kvartal hvert år.

Borgmesterkontoret

Sekretariatet

Kirkestræde 11
7500 Holstebro

keyboard_arrow_up Sidst opdateret 27. maj 2019 af Karina Bay