VEDERLAG 2017

Medlemmerne af Holstebro Byråd får vederlag for at sidde i byrådet og i de politiske udvalg under byrådet. Vederlagene er fastlagt i vederlagsbekendtgørelsen. Derudover er nogle af byrådets medlemmer udpeget til hverv og poster, som de også får vederlag for. Disse vederlag skal ifølge loven offentliggøres.
Nedenstående er en liste over, hvilke hverv dine politiske repræsentanter er udpeget til, og hvor meget de fik for det i 2017.

H.C. Østerby

Formand for bestyrelsen for Midtjyllands Lufthavn, 33.621 kr.
Næstformand for havnebestyrelsen Holstebro-Struer Havn, 22.683 kr.
Medlem af bestyrelsen for Sampension, 120.154 kr.
Medlem af bestyrelsen for Sport Event, 35.337 kr.
Medlem af KL’s Social- og Sundhedsudvalg, 33.621 kr.

Klaus Flæng

Medlem af bestyrelsen for Vestforsyning A/S, 62.624 kr.

Nils Ulrik Nielsen

Formand for bestyrelsen for Vestforsyning A/S, 250.484 kr.
Formand for bestyrelsen for Måbjerg Bioenergi 77.151 kr.
Medlem af bestyrelsen for Maabjerg Energy Center Holding A/S, 64.791 kr.

Bodil Pedersen

Medlem af bestyrelsen for Vestforsyning A/S, 62.624 kr.

Jens Kristian Hedegaard

Medlem af bestyrelsen for Midtjyske Jernbaner, 12.000 kr.

Finn Orvad

Medlem af bestyrelsen for Vestforsyning, 62.624 kr.
Medlem af bestyrelsen for Måbjerg Energy Center Holding A/S, 16.085 kr.
Medlem af bestyrelsen for Måbjerg Bioenergi, 19.153 kr. 

Finn Thøgersen

Medlem af bestyrelsen for NOMI4S, 100.000 kr.
Medlem af bestyrelsen for Energnist, 2.933 kr.

Aksel Gade

Medlem af bestyrelsen for Vestforsyning A/S, 62.624 kr.

Kim Bak

Medlem af havnebestyrelsen Holstebro-Struer Havn, 12.516 kr.

Søren Olesen

Formand for bestyrelsen for Væksthus Midtjylland, 100.000 kr.

Styrelsesloven § 16 e, foreskriver, at medlemmer af kommunalbestyrelser skal offentliggøre størrelsen af deres vederlag. Loven gælder også for kommunalt ansatte, som er udpeget af kommunen til sådanne hverv. Offentliggørelsen af det foregående års vederlag skal ske inden udgangen af første kvartal hvert år.

Borgmesterkontoret
Borgmesterkontoret

Sekretariatet

Kirkestræde 11
7500 Holstebro

keyboard_arrow_up