Vederlag 2020

Medlemmerne af Holstebro Byråd får vederlag for at sidde i byrådet og i de politiske udvalg under byrådet. Vederlagene er fastlagt i vederlagsbekendtgørelsen. Derudover er nogle af byrådets medlemmer udpeget til hverv og poster, som de også får vederlag for. Disse vederlag skal ifølge loven offentliggøres.
Nedenstående er en liste over, hvilke hverv dine politiske repræsentanter er udpeget til, og hvor meget de fik for det i 2020.

H.C. Østerby

Formand for bestyrelsen for Sport Event Danmark, 157.109,00 kr.
Medlem af bestyrelsen for Sampension, 128.385,00 kr.
Medlem af bestyrelsen for Midtjyllands Lufthavn, 56.918,00 kr.
KL udvalg, 34.478,00kr.
Næstformand for havnebestyrelsen Holstebro-Struer Havn, 24.117,00 kr.

Nils Ulrik Nielsen

Formand for bestyrelsen for Vestforsyning A/S, 257.723,00 kr.
Formand for bestyrelsen for MEC BioHeat & Power, 73.019,00 kr.
Formand for bestyrelsen for MEC BioGas A/S, 73.019,00 kr.

Per Albertsen

Medlem af bestyrelsen for Vestforsyning A/S, 64.430,52 kr. 

Lene Dybdal

Næstformand for forretningsudvalget for IFFD, 7.500,00 kr.

Jens Kristian Hedegaard

Medlem af bestyrelsen for Midtjyske Jernbaner, 12.000,00 kr. 
KL's Sundheds- og Ældreudvalg, 34.477,92 kr. 

Finn Orvad

Medlem af bestyrelsen for Vestforsyning, 64.430,52 kr. 
Medlem af bestyrelsen for  MEC BioHeat & Power, 18.254,76 kr. 
Medlem af bestyrelsen for MEC BioGas A/S, 18.254,76 kr. 

Finn Thøgersen

Medlem af bestyrelsen for NOMI4S, 7.310,00 kr. 

Jesper Hebsgaard Pedersen

Medlem af havnebestyrelsen Holstebro-Struer Havn, 13.558,68 kr. 

Kenneth Tønning

Medlem af bestyrelsen for Vestforsyning A/S fra 1. oktober, 16.107,63 kr. 

Anders G. Jakobsen

Medlem af bestyrelsen for Vestforsyning A/S frem til 30. september, 48.322,89 kr. 

Aksel Gade

Næstformand for Skatteankenævnet, 22.054,70 kr.

Leif Brøgger

Medlem af bestyrelsen for NEWCO, 20.000,00 kr.

Pernille Bloch

Medlem af bestyrelsen for Vestforsyning A/S, 64.430,52 kr. 

Rasmus Gamst Beltofte

Medlem af Skatterådet fra juni 35.891,00 kr.

Styrelsesloven § 16 e, foreskriver, at medlemmer af kommunalbestyrelser skal offentliggøre størrelsen af deres vederlag. Loven gælder også for kommunalt ansatte, som er udpeget af kommunen til sådanne hverv. Offentliggørelsen af det foregående års vederlag skal ske inden udgangen af første kvartal hvert år.

Borgmesterkontoret

Sekretariatet

Kirkestræde 11
7500 Holstebro