Nævninge og domsmænd

Retten udpeger nævninge og domsmænd hvert 4. år, og den nuværende grundliste gælder for perioden 1. januar 2016 – 31. december 2019.

Til grundlisten skal udvælges et antal egnede borgere, der skal udgøre et alsidigt og repræsentativt sammensat udsnit af Holstebro Kommunes befolkning med hensyn til køn, alder, etnisk oprindelse, uddannelse og beskæftigelse.

Næste udvælgelse sker i 2019. I løbet af efteråret 2018 lægger vi her på siden nærmere oplysninger om, hvordan du kommer i betragtning til grundlisten.

Hvad vil det sige at være nævning eller domsmand?

Hvis du er domsmand, skal du dømme i straffesager sammen med en eller flere juridiske dommere og en eller flere andre domsmænd. Hvis du er nævning skal du dømme i straffesager sammen med andre nævninge. Der bruges kun nævninge i sager om meget alvorlig kriminalitet, hvor straffen er mere end 4 års fængsel.

Hvilke krav skal du opfylde? 

For at komme i betragtning til optagelse på grundlisten skal du være mindst 18 år, og ikke fylde 70 år inden udgangen af den periode, hvor du er udpeget som nævning eller domsmand. Du skal endvidere være dansk statsborger, have tilstrækkeligt kendskab til det danske sprog og være bosiddende i Holstebro Kommune.

Landsretten indhenter straffeattest.

Hvordan afgøres det, om du bliver nævning eller domsmand?  

Grundlisten bliver sendt til Vestre Landsret, som trækker lod blandt personerne på grundlisten og der ved afgør, hvem der kommer til at fungere som nævninge og domsmænd i perioden.

Hvis du bliver udtaget er du - med nogle få undtagelser - forpligtet til at virke som domsmand eller nævning i alle fire år. Du kan forvente at blive indkaldt til retten 3 til 4 gange om året.

Du får kun besked fra Vestre Landsret, hvis du bliver udvalgt til nævninge- og domsmandslisten.

keyboard_arrow_up