Ældreråd 2022 - 2025

  • Print
  • Forstør tekst

Holstebro Ældreråd fra 1. januar 2022 er på plads

Holstebro skal have nyt Ældreråd for perioden den 1. januar 2022 – 31. december 2025.

Det nye ældreråd for valgperioden 2022-2025 er fundet ved fredsvalg. Derfor aflyses brevstemmevalget til ældrerådet d. 16. november 2021.

Valgbestyrelsen for det nuværende ældreråd har godkendt de 6 kandidatanmeldelser, der var indleveret ved fristens udløb.

De 6 valgbare kandidater er dermed valgt til ældrerådet i Holstebro Kommune for den kommende valgperiode ved fredsvalg.

Det nye Ældreråd 2022-2025:

  • Birte Tvisholm Ahle 
  • Ove Lund
  • Jan Jensen Bech
  • Karen Haurum
  • Peter Voss Hansen
  • Henning Jepsen 

Byrådet skal efterfølgende godkende fredsvalget. 

Det nye ældreråd konstituerer sig d. 30. november 2021.

Ældrerådets opgaver

Ældrerådet er talerør for alle kommunens borgere på 60 år og derover. Rådet rådgiver byrådet i ældrepolitiske spørgsmål. Byrådet har pligt til at høre Ældrerådet i alle forhold, der vedrører den ældre del af kommunens befolkning, men Ældrerådet kan også selv tage emner op.

Rådet samles mindst én gang hver måned. Desuden har Ældrerådet nedsat en række udvalg, som mere detaljeret behandler emner og forslag.

Flere oplysninger

Erik Mitens, valgbestyrelsens formand, tlf. 61182301

Helle Hastrup, valgansvarlig, Holstebro Kommune, tlf. 9611 7005


keyboard_arrow_up