Hegnssyn

Naboskab og en fælles sag

Hegnet, hækken eller plankeværket er en del af naboskabet og en fælles sag.

Naboer kan normalt frit aftale, hvordan et hegn mellem deres ejendomme skal se ud, om det skal være en mur, en hæk eller et plankeværk, og hvor højt det skal være m.v. De kan også aftale, at der slet ikke skal være hegn. 

Der er dog visse undtagelser. I lokalplaner eller andre lokale regler, kan der være begrænsninger, som man skal overholde –  også selv om man har lavet en anden aftale med sin nabo. 


Ansøg om hegnsyn

Hvis du og din nabo ikke selv kan lave en aftale, kan I skrive til kommunen og bede om et hegnssyn. Skriv hvem du er, og hvad du klager over.

Når du har klaget, kommer det lokale hegnssyn og ser på sagen. Hegnssynet vil prøve at få dig og din nabo til at blive enige. Hvis det ikke er muligt, er det hegnssynet, der bestemmer. 

Et hegnsyn koster 1.806 kr. Det er hegnsynet, der afgør, hvem der skal betale vederlaget.

 

keyboard_arrow_up