Holstebro Frivillighedsråd

Vi arbejder med udvikling af frivillighedsområdet i hele kommunen.

Kandidater

Opstil som kandidat til Frivillighedsrådet

Politik

Her kan du se gældende  Frivillighedspolitik

Rådgivning

Her kan du få rådgivning om Frivilligt Socialt Arbejde

Principper

Her kan du se principper for tilskud

Referat

Her kan du se referat og bevilling

Det er Holstebro Frivillighedsråd, der fastsætter principper for tilskud og behandler alle §18-ansøgninger ved de to ansøgningsrunder. Imellem ansøgningsrunderne afholder rådet ekstraordinære møder samt dialogmøder med Social- og sundhedsudvalget.

Frivillighedsrådet arbejder med udvikling af frivillighedsområdet i hele kommunen. Dette kommer blandt andet til udtryk i kommunens frivillighedspolitik og ved den helt konkrete opgave på de to årlige møder, hvor der uddeles tilskud efter §18, i Lov om socialt arbejde, til frivilligt socialt arbejde. 

Frivillighedsrådet består af

  • 4 byrådspolitikere
  • 8 repræsentanter fra de frivillige sociale foreninger.

Ud af de 8 frivillige repræsentanter, bliver de 3 valg af de frivillige sociale foreninger i Holstebro Kommune.

På møderne deltager endvidere 2 suppleanter fra de frivillige.

Bibi Mundbjerg (Politisk udpeget)

Mobil 20205813
bibi.mundbjerg.politiker@holstebro.dk

Bodil Pedersen (Politiks udpeget)

Mobil 24453004
bodil.pedersen@holstebro.dk

Jytte Ø. Dideriksen (Politisk udpeget)

Mobil 29808069
jytte.dideriksen.politiker@holstebro.dk

Finn Thøgersen (Politisk udpeget)

Mobil 61758080
finn.thogersen@holstebro.dk

Frivillig 1 (Medlem)

Mobil
Mail

Frivillig 2 (Medlem)

Mobil
Mail

Frivillig 3 (Medlem)

Mobil
Mail

Frivillig 4 (Medlem)

Mobil
Mail

Frivillig 5 (Medlem)

Mobil
Mail

Frivillig 6 (Medlem)

Mobil
Mail

Frivillig 7 (Medlem)

Mobil
Mail

Frivillig 8 (Medlem)

Mobil
Mail

Frivillighedsrådet har et sekretariat med en sekretær, som betjener Holstebro Frivillighedsråd i deres møder og de årlige ansøgningsrunder om tilskud til Frivilligt Socialt Arbejde efter §18.

Sekretariatet kan kontaktes på tlf. 96114123.

keyboard_arrow_up