Holstebro Frivillighedsråd

Vi arbejder med udvikling af frivillighedsområdet i hele kommunen.

Kandidater

Opstil som kandidat til Frivillighedsrådet

Politik

Her kan du se gældende  Frivillighedspolitik

Rådgivning

Her kan du få rådgivning om Frivilligt Socialt Arbejde

Principper

Her kan du se principper for tilskud

Referat

Her kan du se referat og bevilling

Det er Holstebro Frivillighedsråd, der fastsætter principper for tilskud og behandler alle §18-ansøgninger ved de to ansøgningsrunder. Imellem ansøgningsrunderne afholder rådet ekstraordinære møder samt dialogmøder med Social- og sundhedsudvalget.

Frivillighedsrådet arbejder med udvikling af frivillighedsområdet i hele kommunen. Dette kommer blandt andet til udtryk i kommunens frivillighedspolitik og ved den helt konkrete opgave på de to årlige møder, hvor der uddeles tilskud efter §18, i Lov om socialt arbejde, til frivilligt socialt arbejde. 

Frivillighedsrådet består af

  • 4 byrådspolitikere
  • 8 repræsentanter fra de frivillige sociale foreninger.

Ud af de 8 frivillige repræsentanter, bliver de 3 valg af de frivillige sociale foreninger i Holstebro Kommune.

På møderne deltager endvidere 2 suppleanter fra de frivillige.

Bibi Mundbjerg (Formand)

Medlem af Holstebro Byråd (V)
Mobil 20205813
bibi.mundbjerg.politiker@holstebro.dk

Anders Bech (Næstformand)

Den frivillige demens-venne-gruppe.
Mobil 6082 2215
Henvendelse til sekretariatet

Bent Gjerulff (Medlem)

Best Buddies Holstebro
Mobil 20783045
bentgjerulff@gmail.com

Bodil Pedersen (Politisk udpeget)

Medlem af Holstebro Byråd (A)
Mobil 24453004
bodil.pedersen@holstebro.dk

Finn Thøgersen (Politisk udpeget)

Medlem af Holstebro Byråd (V)
Mobil 61758080
finn.thogersen@holstebro.dk

Jytte Ø. Dideriksen (Politisk udpeget)

Medlem af Holstebro Byråd (A)
Mobil 29808069
jytte.dideriksen.politiker@holstebro.dk

Jørgen Ahler (Medlem)

Landsforeningen Autisme
Mobil 20452590
jorgen@ahler.dk

Jørn Mølgaard Hansen (Medlem)

Psykiatriens Venne
Mobil 25531778
jornmoel@gmail.com

Niels Ebbesen (Medlem)

Vennekredsen for Sevel
Mobil 20640669
ebbesen00@gmail.com

Tiaheswery Thiaharaja (Medlem)

Bydelsmødre Holstebro
Mobil 23232547
tiaheswery@gmail.com

Peder O. Pedersen (1. suppleant)

Beboernes Venner - Ulfborg Aktiv Center
Mobil 20291644
pederopedersen@youmail.dk

Kim Lindegaard (2. suppleant)

Holstebro Natteravneforening
Mobil 51362372
kim1970lindegaard@gmail

Søren Frøstrup-Agger (1. byrådssuppleant)

Medlem af Holstebro Byråd (A)
Mobil 22221656
soren.frostrup-agger.politiker@holstebro.dk

Kennet Tønning (2. byrådssuppleant)

medlem af Holstebro Byråd (V)
Mobil 61683990
kenneth.tonning@holstebro.dk

Frivillighedsrådet har et sekretariat med en sekretær, som betjener Holstebro Frivillighedsråd i deres møder og de årlige ansøgningsrunder om tilskud til Frivilligt Socialt Arbejde efter §18.

Sekretariatet kan kontaktes på tlf. 96114123.

keyboard_arrow_up