Holstebro Integrationsråd

Integrationsrådets formål er at medvirke til at fremme etnisk ligestilling og til at gøre kommunens integrationsindsats effektiv og sammenhængende.

Referater

Her kan du se referater fra Integrationsrådet

Læs mere

Her kan du læse om Rådet for Etniske Minoriteter

Integrationsrådet består af 7 medlemmer med bopæl i kommunen. 

Byrådet bestemmer, hvem der skal sidde i Integrationsrådet. 4 af medlemmerne og suppleanterne udpeges efter ansøgning, og Rådet sammensættes bredt - i forhold til sprog, køn og interesser. Danskere med interesse for integration kan også søge om medlemskab.

 

Tiaheswery Thiaharaja (Formand)

H.C. Lumbyesvej 37, 7500 Holstebro
Mobil: 23 23 25 47
tiaheswery@gmail.com
Udpeget af Byrådet

Betina Afif Issa Nielsen (Næstformand)

Vølundsvej 77, 7500 Holstebro
Mobil: 23700354 
issa_betina@hotmail.com
Arabisk, engelsk

Josaph Francis Ragunathan 

H.C. Lumbyesvej 37, 7500 Holstebro
Mobil: 42 30 07 90 
j.f.ragunathan@gmail.com
Tamilsk, singalesisk

Natali K. Brodersen

Under Linden 55, 7500 Holstebro
Mobil: 60128928 
natali.brodersen@gmail.com
Russisk, Ukrainsk

Bettina Klara Uhrbrand

Knud Aggers Vej 95, 7500 Holstebro
Mobil: 27226921 
bku@stgym.dk
Indstillet af Folkeskolerne

Payman Al Kole

Asagården 20, 2.th., 7500 Holstebro
Mobil:31724478 
paymanalkole@gmail.com
Kurdisk, tyrkisk

Golaley Karimi

Asagården 11A, 2. 6, 7500 Holstebro
Mobil: 26444826
golaley_karimi@hotmail.dk
Persisk, dari, pashto

Seyamnd Sino

Asagården 41, 1.tv., 7500 Holstebro
Mobil: 42167740 
siyamend1995@hotmail.com
Kurdisk, arabisk

Richardt Møller

Straussvej 22, 7500 Holstebro
Mobil: 23 84 65 03 
bostrup@pc.dk
Udpeget af Byrådet

Mette Marie Thomsen

Djeldvej 24, 7500 Holstebro
Mobil: 42252726 
mmthomsen66@gmail.com
Udpeget af Byrådet

 

Integrationsrådet kan enten på eget initiativ eller i forbindelse med en forespørgsel afgive en vejledende udtalelse om den almindelige integrationsindsats i kommunen og om de introduktionsprogrammer, som Kommunalbestyrelsen tilbyder. Integrationsrådet kan ikke behandle enkeltsager.

Integrationsrådets medlemmer fungerer som brobyggere mellem borgerne i kommunen og bidrager til at fremme den gensidige forståelse, åbenhed og respekt. En nødvendig forudsætning for en vellykket integration.

Alle møder er offentlige. Dog kan Integrationsrådet bestemme, at det enkelte møde efter omstændighederne holdes for lukkede døre. 

Kultur & Frivillighuset
Nygade 22
7500 Holstebro

kfh@kulturogfrivillighuset.dk
Tlf.: 97413055

keyboard_arrow_up