Vandrådene har i 2017 rådigvet kommunerne

Kommunerne og vandrådene har sammen kvalificeret henholdsvis afgrænsningen af vandløb i vandplanerne og udpegningen af kunstige og stærkt modificerede vandløb. 

Holstebro kommune dækker arealer som omfatter de tre Vandråd, Nissum Fjord, Ringkøbing Fjord og Limfjorden. 

I forbindelse med vandplansarbejdet har der været udpeget vandråd for alle hovedvandoplande. Vandrådenes formål var at rådgive kommunalbestyrelserne om, kvalificering af afgrænsning og udpegning af de vandløb, der indgår i vandområdeplanerne 2015-2021

Vandråd Nissum fjord

Henvendelse omkring Vandrådets arbejde kan ske til  vandlob@herning.dk, med teksten vandråd i emnefeltet eller på Herning Kommunes hjemmeside "emne" vandråd.

Kommunalbestyrelserne i oplandet til Nissum Fjord besluttede at Herning Kommune skal varetage sekretariatsfunktionen og mødeledelsen af Vandråd Nissum Fjord.

Vandrådsmøderne Har været ledet af Jens-Bernhard Knudsen (Teknik- og Miljøudvalget, Herning Kommune) og Karsten Filsø (Udvalget for Natur, Miljø og Klima, Holstebro Kommune) som suppleant.

Vandråd Limfjorden

Henvendelse omkring Vandrådets arbejde kan ske til Limfjordsrådet på limfjordsraadet@aalborg.dk.

Kommunalbestyrelserne i oplandet til Limjorden har besluttet, at Limfjordssekretariatet skal varetage sekretariatsfunktionen og mødeledelsen af Vandråd Limfjorden.

Vandråd Ringkøbing Fjord

Henvendelse omkring Vandrådets arbejde kan ske til Lene.moth@rksk.dk , med teksten vandråd i emnefeltet eller læse på Ringkøbing-Skjern Kommunes Hjemmeside

Kommunalbestyrelserne i oplandet til Ringkøbing Fjord besluttede, at Ringkøbing-Skjern Kommune skal varetage sekretariatsfunktionen og mødeledelsen af Vandråd Ringkøbing Fjord.


keyboard_arrow_up