Planstrategi 19 - Detailhandel

Byrådet vil

  • Anvende detailhandelsanalyser som grundlag for vurderingen af behovet for de enkelte butikker, så der sikres en sund og levedygtig detailhandel

  • Prioritere en strategisk placering af detailhandel og specielt dagligvarebutikker så de skaber vækst og udvikling med respekt for efterspøgslen i markedet, både i Holstebro By og i resten af kommunen

  • Fastholde og styrke detailhandel og dagligvarebutikker i Holstebro Midtby så byen også i fremtiden har et attraktivt handelsmiljø i centrum

  • Udvikle detailhandlen i aflastningsområdet omkring Hjermvej til de meget store butikker, der ikke er plads til i midtbyen

Kunde med kundevogn i en dagligvarebutik

Detailhandlen har strategisk betydning for væksten og udviklingen i Holstebro Kommune. Levende bymidter, gode indkøbsmuligheder og en stærk detailhandel er vigtig for beskæftigelsen og for udvikling af bosætning, erhverv, kultur og turisme.

Bymidterne er på mange måder byernes ansigt udadtil. Men bymidterne er sårbare, bl.a. overfor konkurrerende butikker udenfor bymidterne og ændrede detailhandelsmønstre i form af stigende internethandel. Der er derfor behov for at skærpe koncentrationen af butikker for at styrke oplevelsen af en tæt og koncentreret handelsby.

Handelsmiljøet i Holstebro By er både center for handlen i Kommunen og for et stort opland uden for Kommunen. Med baggrund i tilvæksten i Holstebro By er der udarbejdet en analysen af den nuværende dækning med dagligvarebutikker, samt en prognose for det fremtidige behov for dagligvarebutikker. Prognosen danner grundlaget for planlægningen og placering af nye dagligvarebutikker.

Holstebro By har 8 dagligvareoplande hvoraf der er underforsyning af dagligvarebutikker i følgende fem dagligvareoplande:

  • Holstebro nordvest – Alstrup og Gårdhøje
  • Holstebro midt – Den sydligste del, nord for kasernen
  • Holstebro midt Den østlige del langs Viborgvej, øst for Holstebro Kirkegård
  • Holstebro øst – Mejrup vest og Hornshøj
  • Mejdal - Halgård

Analysen peger på en forventning om en stor vækst i befolkningsudviklingen i Holstebro Nordvest, Holstebro Øst, og Mejdal-Halgård dagligvareoplande.

Holstebro Nordvest omfatter udbygningsområdet Alstrup og Gårdhøje. I Gårdhøje er der med de 2.290 indbyggere et forbrugsgrundlag på 55 mio. kr. pr. år. I takt med udbygningen af Alstrup vil befolkningstallet stige med 500 indbyggere og forbrugsgrundlaget vil stige med 15 mio. kr. pr. år.

Holstebro Øst omfatter udbygningsområderne ved Hornshøj og Mejrup. I området er der nu 4.640 indbyggere med et forbrugsgrundlag på 115 mio. kr. pr. år. I takt med udbygningen i både Hornshøj og Mejrup vest vil befolkningstallet stige med 800 indbyggere og forbrugsgrundlaget vil stige med 20 mio. kr. pr. år. her vil handelsunderskuddet stige, selv med etableringen af en Rema 1000 butik ved Viborgvej/Lægårdvej.

I Mejdal – Halgård er der i dag 3.460 indbyggere med et forbrugsgrundlag på 85 mio. kr. pr. år. I takt med udbygningen i Halgård vil befolkningstallet stige med 600 indbyggere og forbrugsgrundlaget vil stige med 15 mio. kr. pr. år.

Analysen peger på en forventning om middel vækst i befolkningsudviklingen i dagligvareoplandet Holstebro midtvest, der omfatter trekanten med Nørreland og Struervej. I takt med boligudbygningen på Slagterigrunden vil der være behov for en ny dagligvarebutik, men først når der er et lokalt grundlag ellers vil det påvirke midtbyens dagligvarestruktur.

Analysen peger på en forventning om lav vækst i befolkningsudviklingen i dagligvareoplandene Holstebro midt, Holstebro Nord og Holstebro Vest.

I dagligvareoplandet Holstebro Midt, den sydligste del ud mod Kasernen er der et indbyggertal på 1.730 som giver et forbrugsgrundlag på 40 mio. kr. pr. år. og grundlag for etablering af en dagligvarebutik.

I dagligvareoplandet Holstebro midt, den østlige del ud langs Viborgvej, øst for kirkegården, mangler der dagligvaretilbud. Der er et indbyggertal på 1.500 som giver et forbrugsgrundlag på 35 mio. kr. pr. år.

I midtbyen vil der ikke være behov for flere butikker før Slagterigrunden og Sygehusgrunden udvikles yderligere. Ved udbygning af yderligere boliger i midtbyen vurderer analysen et behov for 1-2 dagligvarebutikker. Specifikt peger analysen på en placering i midtbyen nær Slagterigrunden og Sygehusgrunden, når der er lokal grundlag for etableringen, således at byens eksisterende ankerpunkter fastholdes.

I midtbyen er det vigtigt at styrke strukturen nær ankerpunkterne. I den sydligste del er det Sønderlandsgade – Brotorvet med Kvickly. I den midterste del er det Lille Østergade – Store Torv med Fakta og Netto. I nord er det Nørreport med Rema 1000 som ankerpunkt.

Udfordringerne ved etablering af yderligere butikker i midtbyen er konkurrencen til de nærmeste andre butikker (Rema 1000 i Nørreportcenteret, Netto og Fakta), samt Kvickly.

Kvickly er midtbyens største dagligvarebutik med 9.000 m2 butik og egne parkeringspladser. Den er i dag kun ankerpunkt for den sydlige del af midtbyen. Butikken burde, med størrelsen og vareudbuddet, have en placering hvor den er ankerpunkt for hele midtbyen.