Udviklingsplan og planlægning

 • Print
 • Forstør tekst

 

Byrådets overordnede mål for lokalområderne er:

 • Holstebro Kommune vil på landdistriktsområdet være kendt for, at landdistrikterne er et ligeværdigt og attraktivt alternativ til at bo, virke og arbejde i byen
 • Samarbejde mellem lokalsamfundene – klynger - på tværs af traditionelle sognegrænser skal fremmes til fordel for de involverede lokalsamfund og for klyngernes samarbejde med kommunen og andre samarbejdspartnere
 • Landdistriktsudvikling skal bygge på de stedbundne ressourcer og bygge på værdier som samarbejde, livskvalitet, forskellighed, respekt og dynamik
 • Landdistriktsudvikling skal i højere grad end i dag bygge på samspillet mellem landsbyen, landskabet og naturen

Byrådets mere konkrete mål er:

 • Samarbejde mellem lokalsamfund - landsbyklynger - skal fremmes, så offentlig service, privat service og foreningsliv kan udvikles
 • Hjælp til selvhjælp ved at støtte op om landsbyer, der har evne og vilje til udvikling
 • Landsbyens udvikling skal bygge på de stedbundne ressourcer - herunder på samspillet med landskabet
 • Der skal være byggemodnede grunde til boliger svarende til efterspørgslen i området
 • Bymiljøer skal bevares og udvikles og fælles funktioner skal placeres samlet

Læs om landsbyerne i Kommuneplan 2017

keyboard_arrow_up