Landsbyklynger

  • Print
  • Forstør tekst

De fem vestlige landsbyer Thorsminde, Sdr. Nissum, Husby, Staby og Madum er i juni 2017 sammen med Holstebro Kommune blevet optaget i projektet landsbyklynger. Det er Holstebro Kommune, der har søgt om optagelse i projektet, der er et partnerskab mellem DGI, Realdania og Lokale- og Anlægs-fonden. Partnerskabet støtter op mod 25 landsbyklynger i hele landet. 

At etablere en landsbyklynge vil sige, at de deltagende landsbyer og bebyggelser i et geografisk afgrænset område gennemgår en proces, hvor de skaber et nyt fællesskab. Landsbyklynger handler om at skabe en fælles stedsidentitet, socialt fællesskab og om at samles om fælles fysiske faciliteter og aktivitetsmuligheder. De fem landsbyer indgik allerede i april en skriftlig aftale med hinanden om at lave en landsbyklynge.

Derfor landsbyklynger

Etableringen af landsbyklynger er en god ide, forbi befolkningen i landdistrikterne mere end nogensinde har brug for at løfte i flok. Befolkningstallet falder og befolkningssammensætningen ændrer sig. Der bliver færre børn og unge, færre i den arbejdsdygtige alder og flere ældre i landdistrikterne. Det betyder, at underlaget for skoler, daginstitutioner, butikker, mødesteder og foreningsliv bliver svækket. Etableringen af en landsbyklynger er et modsvar til denne udvikling.

Byrådet besluttede derfor med vedtagelsen af Kommunestrategi 2015, at dannelsen af landsbyklynger skal fremmes. I strategien er det formuleret således:
”Samarbejde mellem lokalsamfundene – klynger - på tværs af traditionelle sognegrænser skal fremmes til fordel for de involverede lokalsamfund og for klyngernes samarbejde med kommunen og andre samarbejdspartnere."

Arbejdet består af 5 faser

Partnerskabet stiller nu en proceskonsulent til rådighed. Holstebro Kommune medfinansierer arbejdet med 75.000 kr. og deltager også aktivt i arbejdet. De fem lokalsamfund og Holstebro Kommune skal være med i en 18 måneder lang proces, der består af 5 faser.  

I den første fase etableres projektet med en styregruppe og der rekrutteres frivillige, som ønsker at engagere sig i det nye samarbejde. I anden fase udarbejdes en kort-lægning af klyngen, blandt andet med en borgerundersøgelse og der etableres en fælles kommunikationsplatform. I tredje fase arbejdes med en vision for det videre arbejde og der udvælges indsatsområder. I løbet af fjerde fase udarbejdes der handleplaner og projektbeskrivelser for de valgte indsatsområder. I den femte og sidste fase afrundes projektet og der laves en udviklingsplan.


keyboard_arrow_up