Udviklingsplan og planlægning

 

Byrådets overordnede mål for lokalområderne er:

  • Holstebro Kommune vil på landdistriktsområdet være kendt for, at landdistrikterne er et ligeværdigt og attraktivt alternativ til at bo, virke og arbejde i byen
  • Samarbejde mellem lokalsamfundene – klynger - på tværs af traditionelle sognegrænser skal fremmes til fordel for de involverede lokalsamfund og for klyngernes samarbejde med kommunen og andre samarbejdspartnere
  • Landdistriktsudvikling skal bygge på de stedbundne ressourcer og bygge på værdier som samarbejde, livskvalitet, forskellighed, respekt og dynamik
  • Landdistriktsudvikling skal i højere grad end i dag bygge på samspillet mellem landsbyen, landskabet og naturen

Byrådets mere konkrete mål er:

  • Samarbejde mellem lokalsamfund - landsbyklynger - skal fremmes, så offentlig service, privat service og foreningsliv kan udvikles
  • Hjælp til selvhjælp ved at støtte op om landsbyer, der har evne og vilje til udvikling
  • Landsbyens udvikling skal bygge på de stedbundne ressourcer - herunder på samspillet med landskabet
  • Der skal være byggemodnede grunde til boliger svarende til efterspørgslen i området
  • Bymiljøer skal bevares og udvikles og fælles funktioner skal placeres samlet

Læs om landsbyerne i Kommuneplan 2017

keyboard_arrow_up