Lokalplanlægning

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Forslag til lokalplaner

Liste over offentligt fremlagte forslag til lokalplaner, der endnu ikke er vedtaget endeligt eller eventuelt bortfaldet:
 
Lokalplanforslag, liste på Plansystem.dk

Listens kolonne Plannr. er lokalplan nr.
Fra listen kan du i kolonner til højre klikke dig videre til plandokumentet og til kort over området. 

Bemærk at fristen for indsendelse af indsigelser og ændringsforslag kan være udløbet. Fristen fremgik af den annonce, hvormed lokalplanforslaget blev offentliggjort, men er normalt også anført i kolofonen på side 2 i lokalplanen. Annoncen om de lokalplaner, hvor fristen ikke er udløbet, findes via siden Aktuelle bekendtgørelser på Holstebro.dk

Vedtagne lokalplaner og byplanvedtægter

Vedtagne lokalplaner, kort på Plandata 

Ved klik på Tilpas_kort i menubjælken over kortet kan det tilpasses til netop din skærmstørrelse.
 Gis kort

Kortet ajourføres således, at det viser aktuelle planafgrænsninger. Delvist ophævede lokalplaner og byplanvedtægter vises således med deres reducerede område. Helt ophævede planer kan vises i kortet via menuen til venstre i kortet – og i følgende liste.

Vedtagne lokalplaner, liste på Plandata

Listen kan sorteres, efter fx lokalplannr. ved at klikke på kolonneoverskriften Plannr.
Fra listen kan du i kolonner til højre klikke dig videre til plandokumentet og til kort over området.

Aflyste lokalplaner på Plansystem DK

Listen kan sorteres ved at klikke på kolonneoverskriften.
 
Partielle byplanvedtægter er en plantype, som blev tilvejebragt indtil 1977 efter den tidligere byplanlov. En betydelig del af dem gælder fortsat og har retsvirkninger som lokalplaner, jf. gældende planlov.


keyboard_arrow_up