Landsbyer & landdistriktsudvikling 

På denne side kan du finde information om Landsbyklynger, LAG Struer- Holstebro, udviklingsplan for landsbyer og landdistrikter.

Udviklingsplan 

Byrådets overordnede mål for lokalområderne er:

 • Holstebro Kommune vil på landdistriktsområdet være kendt for, at landdistrikterne er et ligeværdigt og attraktivt alternativ til at bo, virke og arbejde i byen
 • Samarbejde mellem lokalsamfundene – klynger - på tværs af traditionelle sognegrænser skal fremmes til fordel for de involverede lokalsamfund og for klyngernes samarbejde med kommunen og andre samarbejdspartnere
 • Landdistriktsudvikling skal bygge på de stedbundne ressourcer og bygge på værdier som samarbejde, livskvalitet, forskellighed, respekt og dynamik
 • Landdistriktsudvikling skal i højere grad end i dag bygge på samspillet mellem landsbyen, landskabet og naturen

Byrådets mere konkrete mål er:

 • Samarbejde mellem lokalsamfund - landsbyklynger - skal fremmes, så offentlig service, privat service og foreningsliv kan udvikles
 • Hjælp til selvhjælp ved at støtte op om landsbyer, der har evne og vilje til udvikling
 • Landsbyens udvikling skal bygge på de stedbundne ressourcer - herunder på samspillet med landskabet
 • Der skal være byggemodnede grunde til boliger svarende til efterspørgslen i området
 • Bymiljøer skal bevares og udvikles og fælles funktioner skal placeres samlet

Hvad er landdistriktsudvikling 

Holstebro Kommune ønsker at støtte engagerede lokale kræfter for at skabe en udvikling, der styrker landsbymiljøerne og sammenhold i landdistrikterne og realiserer aktiviteter og initiativer. Holstebro Kommune har det hele. Mellem hav og fjord ligger det åbne land med de mange landsbyer, de to centerbyer Ulfborg og Vinderup og Holstebro i midten. Befolkningen på landet og i landsbyerne værdsætter naturen og rumligheden og det lokale sammenhold det med plads til fællesskab. Der bor ca. 17.300 mennesker i landsbyerne og landdistrikterne.

Hvad er LAG Struer–Holstebro

LAG er en forkortelse for lokal aktionsgruppe - et partnerskab mellem lokale myndigheder, organisationer, foreninger, virksomheder og borgere. LAG’ en skaber udvikling og innovation i landdistrikterne ved blandt andet at tildele penge til projekter. LAG Struer-Holstebro, der geografisk dækker de to kommuner. Den nye LAG blev den 30. juni 2014 oprettet på en stiftende generalforsamling og en ny bestyrelse med i alt 11 medlemmer blev valgt. Den lokale udviklingsstrategi for LAG Struer-Holstebro, der blev skrevet i efteråret 2014 er nu blevet godkendt af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Den nye bestyrelse er altså klar til at trække i arbejdstøjet.

LAG Struer-Holstebros medlemmer:

 • Formand - Kim Bak Kristensen

 • Næstformand - Helle Lyng

 • Bestyrelsesmedlem Struer – Calle Schmidt

 • Bestyrelsesmedlem Struer – Esther Jakobsen

 • Bestyrelsesmedlem Struer – Christian Eilskov Jensen

 • Bestyrelsesmedlem Struer – Tina Væggemose

 • Bestyrelsesmedlem Struer – Helle Niewald

 • Bestyrelsesmedlem Struer – Rita Sønderby

 • Udpeget af Struer Byråd – Lars Møller Pedersen

 • Udpeget af Holstebro Byråd – Finn Thøgersen

 • Udpeget af RM/Vækstforum – Bibi Mundbjerg 

Landsbyklynger

Hvad er landsbyklynger

De fem vestlige landsbyer Thorsminde, Sdr. Nissum, Husby, Staby og Madum er i juni 2017 sammen med Holstebro Kommune blevet optaget i projektet landsbyklynger. Det er Holstebro Kommune, der har søgt om optagelse i projektet, der er et partnerskab mellem DGI, Realdania og Lokale- og Anlægs-fonden. Partnerskabet støtter op mod 25 landsbyklynger i hele landet. 

At etablere en landsbyklynge vil sige, at de deltagende landsbyer og bebyggelser i et geografisk afgrænset område gennemgår en proces, hvor de skaber et nyt fællesskab. Landsbyklynger handler om at skabe en fælles stedsidentitet, socialt fællesskab og om at samles om fælles fysiske faciliteter og aktivitetsmuligheder. De fem landsbyer indgik allerede i april en skriftlig aftale med hinanden om at lave en landsbyklynge.

Derfor landsbyklynger

Etableringen af landsbyklynger er en god ide, forbi befolkningen i landdistrikterne mere end nogensinde har brug for at løfte i flok. Befolkningstallet falder og befolkningssammensætningen ændrer sig. Der bliver færre børn og unge, færre i den arbejdsdygtige alder og flere ældre i landdistrikterne. Det betyder, at underlaget for skoler, daginstitutioner, butikker, mødesteder og foreningsliv bliver svækket. Etableringen af en landsbyklynger er et modsvar til denne udvikling.

Byrådet besluttede derfor med vedtagelsen af Kommunestrategi 2015, at dannelsen af landsbyklynger skal fremmes. I strategien er det formuleret således:
”Samarbejde mellem lokalsamfundene – klynger - på tværs af traditionelle sognegrænser skal fremmes til fordel for de involverede lokalsamfund og for klyngernes samarbejde med kommunen og andre samarbejdspartnere."

Arbejdet består af 5 faser

Partnerskabet stiller nu en proceskonsulent til rådighed. Holstebro Kommune medfinansierer arbejdet med 75.000 kr. og deltager også aktivt i arbejdet. De fem lokalsamfund og Holstebro Kommune skal være med i en 18 måneder lang proces, der består af 5 faser.  

I den første fase etableres projektet med en styregruppe og der rekrutteres frivillige, som ønsker at engagere sig i det nye samarbejde. I anden fase udarbejdes en kort-lægning af klyngen, blandt andet med en borgerundersøgelse og der etableres en fælles kommunikationsplatform. I tredje fase arbejdes med en vision for det videre arbejde og der udvælges indsatsområder. I løbet af fjerde fase udarbejdes der handleplaner og projektbeskrivelser for de valgte indsatsområder. I den femte og sidste fase afrundes projektet og der laves en udviklingsplan.

Hvad kan jeg bruge LAG til

Kontakt LAG Struer-Holstebro
Bestyrelsen har ansat projektleder Alex Würtz fra Holstebro Kommune, som LAG-koordinator Har du spørgsmål vedrørende LAG, kan du kontakte Alex som har følgende kontaktinfo:

E-mail: info@lag-struer-holstebro.dk

Tlf.: 3054 3533

Hjemmeside: www.lag-struer-holstebro.dk

Holstebro kontor • Nupark 51 • 7500 Holstebro

keyboard_arrow_up Sidst opdateret 19. december 2020 af Jacky Hansen