Mød os

Fra vores kontorer på rådhuset i Holstebro Kommune, arbejder vi i Team Plan for at skabe en bæredygtig omstilling og udvikling på tværs af hele kommunen. Det gør vi bl.a. gennem byplanlægning, byfornyelse, lokalplaner, helhedsplaner, offentlige høringer af planforslag samt behandling af høringssvar fra borgere, virksomheder, myndigheder mfl.

Team Plan

Vi er 12 passionerede mennesker med base inde bag de røde mursten på Rådhuset i Holstebro Kommune. Sammen udgør vi et tværfagligt team af arkitekter, byplanlæggere, chefkonsulent, teamkoordinator og civilingeniører og mange flere.  

Når vi byudvikler sørger vi for, at du kan få medindflydelse i din by. Vi lytter taler og arbejder sammen om din by. Vi handler på dine ønsker og sørger for, at dine drømme, idéer og input kommer med i den videre udviklingsproces. Det er nemlig kun, når vi alle bidrager, at vi skaber den bedste by. 

Erfarent team

Vi byder ind med et erfarent team af nøglemedarbejdere, når vi studerer, analyserer og planlægger, hvordan byer, lokalsamfund og grunde kan udvikles – altid med det formål at indfri dine visioner og forløse det ofte skjulte potentiale, som det byrummet rummer. Derfor gør vi også en dyd ud af at studere de lokale forhold, der gør sig gældende i enhver opgave, da vi forstår vigtigheden af at yde vejledning baseret på en dyb og empatisk indsigt.

Løbende dialog med borgere, rådgiver, bygherre & arkitekter

For os er enhver projekt sig egen, og vi forstår derfor, at den kræver nuancerede studier og løbende dialog med både borgere, rådgiver, bygherrer og arkitekter. Det hele med sigte på at skabe størst mulig effekt for kommunen, for arkitekterne, bygherrerne og for borgerne i sidste ende.

keyboard_arrow_up Sidst opdateret 15. december 2020 af Jacky Hansen