Den grønne rute

Fakta

 • Beliggenhed: Trekanten

 • Bygherre: Lejerbo, NordVestBO, Boligselskabet Holstebro, Holstebro Kommune

 • Størrelse: -

 • Akkvisition: Bevilliget 74 millioner kroner til byfornyelse af Landsbyggefonden

 • Status: Under udvikling

 • Arkitekt: Gehl Architects

 • Rådgiver: Bisgaard | Ejsing / GETTO

Infoboks

Den Grønne Rute – et inviterende og trygt boligområde

Projektet "Den Grønne Rute" skal åbne bydelen Trekanten i Holstebro op med et rekreativt stiforløb, forbindelsesveje og nye indgange til områdets skjulte arealer.

Holstebro Kommune og de tre boligselskaber Lejerbo, NordVestBO og Boligselskabet Holstebro står bag projektet med hjælp fra arkitektfirmaet Gehl Architects.

I skitseprojektet er der udsigt til nye ankomstpladser, nye nyttehaver, picnicområder, ny beplantning og åbne forhaver i forbindelse med stien. Der kommer ny belysning, belægning, farver og andre elementer, der skaber tryghed og overblik.

Stiforløbet er et netværk af stisystemer, der både åbner op for bevægelse på tværs af området og binder Trekantens syv boligafdelinger sammen med de tilstødende områder. Midt på ruten er der i skitseprojektet "Den Grønne Plads", som skal være et nyt samlingssted og destination for hele byen.

Et nyt samlingssted

Stiforløbet er et netværk af stisystemer, der åbner op for bevægelse på tværs af området, men er også med til at binde Trekantens syv boligafdelinger sammen med de tilstødende områder. Ved at integrere området fysisk med den omgivende by bliver området også et plus at være nabo til. Midt på ruten er der i skitseprojektet også ”Den Grønne Plads” - et nyt samlingssted og destination for hele byen. Her bliver der et nyt byrum med plads til bevægelse og leg for børn i alle aldre samt en læringspavillon, der giver læ for både sol og regn.

Et strategisk niveau

6 strategier til at skabe en inviterende og tryg rute

et fælles byrumsforløb, der som rygrad i området skaber den sammenhæng og identitet, som mangler i dag.

Inviterende indgange til Trekanten, så det bliver naturligt at gå og cykle igennem området.OK

Det skal være nemt at finde vej via markør farve, byrumselementer og belægning.

Belysning og flere øjne på ruten, fordi skærmende beplantning fjernes og forhaver tilføjes. Mere ejerskab til ruten.

Ved at samle destinationerne langs ruten og programmere de store åbne græsarealer med mødesteder, nye aktiviteter og bløde kantzoner/forhaver.

Et centralt byrum i krydsningspunktet mellem Den Grønne Rute og Skolestien. Et byrum med fokus på leg og læring.

Et sanseligt niveau

Den Grønne Rute er et rekreativt stiforløb igennem Trekanten. Den Grønne Rute forener en række bystrategiske tiltag i ét samlet greb, og det er derfor et ambitiøst projekt i forhold til at igangsætte en ny identitet for Trekanten.

Den Grønne Rute er et byrumsprojekt med sanselige og poetiske toner, som både sigter på at skabe flere møder mellem mennesker og henlede vores nysgerrighed på verden omkring os. Et byrumsprojekt, som skaber noget særligt i Trekanten, som derfor også er inviterende på byniveau.

 • Naturen omkring os
 • Mere fællesskab for flere
 • Læring om naturfænomener
 • Mere fælleskab for flere
 • Hverdagspoesi

Vil du vide mere?

 

Kristine Holzendorff

Projektkoordinator

E-mail: kristine.holzendorff@holstebro.dk

telefon: 45 96 11 76 53

keyboard_arrow_up Sidst opdateret 20. december 2020 af Jacky Hansen