Nørreport - Hængslet mellem by og station

Nørreport har tidligere, som navnet antyder, været porten mellem midtbyen og industriområdet, men det er ikke tilfældet i dag. Området virker som en barriere imellem vigtige byområder; midtbyen, slagterigrunden og sygehusgrunden.

Fakta

  • Beliggenhed: Nørreport
  • Bygherre: Holstebro Kommune
  • Størrelse: - 
  • Typologi: Bolig og erhverv
  • Status: f.eks. Ikke afviklet
  • Arkitekt: Atra Arkitekter A/S

Det er vigtigt at få et velfungerende hængsel, som styrker bløde trafikanters færd mellem midtbyen og station og busterminal. Dette vil også fremme koblingen til slagterigrunden og sygehuskvarteret.

Forbindelsen til stationen tydeliggøres med ny bebyggelse nord for Lægårdvej. En karré mod øst og en stangbebyggelse som forlængelse af det eksisterende postkontor mod vest. Forløbet udformes som en fortsættelse af middelalderbyens gadeforløb.

Karréen skal bestå af erhverv mod syd og derudover blandede boliger. Det gamle postkontor transformeres til studieboliger med en tilføjelse ovenpå i den nordlige ende. Mod syd placeres erhverv samt udadvendt erhverv i stueetagen.

Koblingen mellem sygehusgrunden og Nørreport forstærkes med et langt grønt træk på tværs af de to områder. På sygehusgrunden trækkes landskabet ind fra Lystanlægget, under sengebygningen og op gennem slugten.

Den gennemskæres af Lægårdvej, men fortsætter på den anden side som parkareal og grøn parkeringsplads.

citat-tegn  Det er lige det her, vi har brug for. Nørreport har længe været et smertensbarn i byen.

Borgmester / H.C. Østerby

keyboard_arrow_up Sidst opdateret 17. december 2020 af Jacky Hansen