Slagteriet – Et kreativt produktions- og vækstmiljø

I en lang årrække var Danish Crowns slagteri på Struervej en meget væsentlig del af Holstebros identitet som erhvervs- og industriby, og frem til lukningen i 2010 en stor arbejdsplads i byen. Men nu vokser en ny bydel frem på det store areal, der tidlige var indhegnet og uden adgang.

Billede1

Fakta

  • Beliggenhed: Slagteriet S/I
  • Bygherre: Holstebro Kommune
  • Størrelse:
  • Akkvisition: Vinderforslag i projektkonkurrence i 2017
  • Status: Under udvikling
  • Arkitekt: BOGL Arkitekter, Lenager Arkitekter, Knud Arup Kappel og SlothMøller

Billede

En helt ny og meget central bydel udvikles som et attraktivt supplement til byen og specielt bymidten. Slagteriet er dermed ét af flere store byudviklingsområder i Holstebro.

Slagteriet ligger centralt placeret i Holstebro - umiddelbart nord for City og gågadenettet, tæt på Banegården og kollektiv trafik. Bydelen udgør et areal på 8,4 ha og ca. 13.000 m2 etageareal af de tidligere slagteribygninger genanvendes

Holstebro Kommune overtog efter lukningen af Slagteriet hele arealet og de bevarede bygninger, og har efterfølgende lagt grundlaget for udviklingen af en ny og spændende bydel.

Et stort mål for Slagteriet som bydel er at skabe et mangfoldigt og attraktivt boligkvarter. Her kommer forskellige boligtyper, uddannelse og kultur integreres og offentlige byrum kommer til at binde hele bydelen sammen.

28 boliger i form af 2 etages byhuse er blevet opført i den sydlige del og Slagteriet første beboere er flyttet ind - som pionerer i den nye bydel. De 28 boliger er rækkehuse, som er opført omkring en grøn og intim boliggade og der er små private haver til alle.

Disse første byhuse følges af et udbud af storparceller omkring endnu en bygade og flere boliger ventes at stå klar i 2021.

De sydlige byrum indvies i efteråret

De offentlige byrum i den sydlige del af Slagteriet er færdige i efteråret 2020. Sammen med de færdige boliger og de ibrugtagne slagteribygninger betyder det, at man for alvor kan se, hvordan visionen for byudviklingen er.

De første byrum forener en gennemgående sti med grønne opholdsarealer og rum til streetaktiviteter, kultur, events mm. - mangfoldighed i fuldt flor.

På den nordlige del af Slagteriet er der plads til boligbebyggelser i nær kontakt til den kommende bypark. 4 af byggefelterne er udbudt til salg og der er god dialog med potentielle bygherrer.

 

Her er plads til boliger af mange forskellige typer - familieboliger, seniorboliger, ungdomsboliger mm. - med det mål at skabe et bredt sammensat kvarter.

De bevarede slagteribygninger rummer en fortælling om Holstebros historie og kulturarv, og de er et spændende ramme om udvikling af Holstebros kulturprofil. Foreninger som Kulturdivisionen og Subhuset arbejder med kulturaktiviteter og iværksætterinitiativet Bropas er på vej.

Den selvejende institution Slagteriet S/I overtog ved årsskiftet udviklingen af stedet. Det har givet en stærk base for etablering af kultur, kreative erhverv mm. i de spændende bygninger.

I løbet af efteråret igangsættes et bygningsprojekt, der skal forbedre den indvendige del af bygningerne, så grundlaget for udlejning, events mm. forbedres.

VIA University College, som ligger umiddelbart nord for Slagteriet, bidrager til bydelens mangfoldighed. Der er udlagt arealer til en fremtidig udbygning af uddannelserne og de studerende vil blive en del at det liv, der kommer i byrum og bypark.

citat-tegn  Det er målet at skabe en mangfoldig bydel, som skal udvikle kommunens kulturprofil og styre satsningen på bosætning og uddannelse.

Borgmester / H.C. Østerby

citat-tegn  Slagteriet er morgendagens kulturinstitution.

Pia Stræde Palmelund / Direktør for Slagteriet

Er du interesseret i at bo i bynære omgivelser og i hjertet af Slagteriet?
Se hvilke byggegrunde der er til salg 

Få besked hver gang der kommer nye grunde til salg og tilmeld dig vores nyhedsbrev.

Læs meget mere om Slagteriet på deres hjemmeside.

keyboard_arrow_up Sidst opdateret 17. december 2020 af Jacky Hansen