Staby – kloakseparering og udvikling 

Staby skal kloaksepareres i 2021-2022. Det betyder, at regnvand og spildevand fra toiletter og husholdninger skal skilles ad og løbe i hvert sit rør. Kloakseparering er et led i klimasikring, idet risikoen for oversvømmelse bliver mindre. Vi kan bruge regnvandet kreativt ved f.eks. at lade den sive ned i haven, lave regnvandsbede eller på anden måde bruge regnvandet rekreativt.

Fakta

  • Beliggenhed: Staby
  • Bygherre: -  
  • Størrelse: -  
  • Status: Ikke realiseret  
  • Arkitekt: Gustin Landskab
  • Rådgiver: Holstebro Vestforsyning 

Infoboks

Partnerskab

Vestforsyning og Holstebro Kommune har indgået et partnerskab, så vi ud over ”bare” at kloakseparere samtidig kan give Staby et løft, så byen bliver mere attraktiv at bo, arbejde og virke i. Ud over samarbejdet mellem kommune og forsyning er der etableret et tæt samarbejde med den lokale borgerforening Aktiv Staby og en lang række engagerede borgere i Staby og omegn. Til at hjælpe med at styre processen er tilknyttet et proceskonsulentfirma, der også er gode til at skive

ansøgninger til fonde. Erfaringerne fra Staby skal også kunne bruges, når der i de kommende år skal kloaksepareres i yderligere en række landsbyer i Holstebro Kommune.

Medborgerskab

I november 2019 blev en række nøglepersoner interviewet, om hvilke udfordringer, der er for Staby og ønsker til den fremtidige udvikling. Disse interviews blev brugt til at planlægge retningen for en kreativ workshop som 60 engagerede borgere fra Staby mødte op til i Staby Sognegård onsdag den 15. januar 2020. Workshoppen blev arrangeret, fordi borgerne i Staby kender deres by bedst. Og på den måde sikres det, at det er bliver lavet, er udformet i samarbejde med dem, det påvirker i hverdagen. Efter workshoppen blev alle de gode ideer samlet i grupper og beskrevet og udviklet yderligere i tre koncepter, der er beskrevet i et konceptkatalog.
 

Koncept 1

Den grønne pil gennem Staby ”Den Grønne Pil” er Stabys nye klimatilpasningscykelrute. Cykelruten kombinerer funktion og æstetik, hvor regnbede fungerer som

Staby - kloakseparering og udvikling både fartdæmpere, små opholdspladser og som LARløsninger. LAR betyder lokal afledning af regnvand.

Koncept 2 

Formidlingsporten til naturen og kulturhistorien Pladsen foran mejeriet og købmanden, som udgør centrum i Staby, kan omdannes og indrettes til et nyt formidlings-hotspot. Tanken er, at de mange turister, som kører gennem Staby, skal få lyst til at stoppe op og få informationer om den natur og de kulturhistoriske oplevelser, som lokalområdet byder på.

Koncept 3

Laboratorium for bæredygtige lokalsamfund Stabys nye laboratorium for bæredygtige lokalsamfund kan eksempelvis anlægges på det kommunalt ejede Toften. Her kan f.eks. etableres fælles køkkenhaver, udekøkken, bænke, være fællesspisning m.v. Her kan måske etableres et ”nærnaturområde” med dyr, fugle og insekter, mindre søer og en feltstation for skoler. Der skal fortsat kunne bygges boliger på Toften, men med fokus på bæredygtighed og (generations)fælleskab ligesom også små virksomheder/initiativer kunne være interessante at etablere.

Konkretisering af koncepterne

Til at konkretisere ideerne, så de bliver mulige at realisere, er der nedsat en arbejdsgruppe for hvert koncept. Medlemmerne af arbejdsgrupperne er borgere fra Staby og omegn, fagfolk fra Vesteforsyning og kommunale fagfolk. Der er endvidere tilknyttet en arkitekt, der skal udarbejde en arkitektmappe med tegninger, beskrivelser og budget.

Ansøgninger til fonde

Arkitektmappen danner grundlag for ansøgninger til både de store landsdækkende fonde og de mere lokalt orienterede fonde. Der vil blive sendt ansøgninger til fonde i løbet af efteråret 2020. Om alt går vel kan spaden sættes i jorden i 2021 til kloaksepareringen og de spændende projekter, der er opstået på workshoppen og gjort realiserbare i den efterfølgende konkretiseringsproces.

keyboard_arrow_up Sidst opdateret 20. december 2020 af Jacky Hansen