Indledning

Slagteriet – den nye bydel

Slagteriet Holstebro skal udvikle sig til at blive en ny bydel i Holstebro. Der er allerede sat gang i en række aktiviteter i de genanvendte bygninger og byrum – f.eks. kunstnerisk iværksætteri, streetaktiviteter og byhaver.

Byrådet har vedtaget forslag til en helhedsplan, lokalplan og kommuneplantillæg. Ifølge helhedsplanen skal blandede byfunktioner med boliger være grundbestanddelen. Læs mere på slagterietholstebro.dk/grundsalg og find ligeledes ud af hvilke grunde der er til salg.

Derudover skal uddannelse, byerhverv, kultur samt bevægelses- og streetfaciliteter skabe liv i bydelen både dag og aften og gøre området trygt at færdes i.

Endelig bliver en række aktive byrum den grønne rygrad i bydelen.

Her kan du se helhedsplan, lokalplaner 

Du kan også få flere oplysninger på Slagteriet Holstebros hjemmeside.


keyboard_arrow_up