Sundhedsfakta

Sundhedsfakta

5 sociogeografiske grupper

I nedenstående figur er sognene inddelt i fem grupper, efter det gennemsnitlige niveau for indkomst, uddannelseslængde og beskæftigelse. Der er en jævn fordeling imellem de fem grupper. Figuren afspejler en storbyprofil i lighed med fx Aarhus kommune. Der er sammenhæng mellem sundhedsadfærd (din livsstil) og de levevilkår du har. De fem sogne i gruppe 1 i figuren har således, ud fra en gennemsnitsbetragtning, et sundere liv end borgerne i de resterende sogne.

Social ulighed i Sundhed har således en geografisk dimension.

Alle sogne er organiseret med sogneforeninger, det er helt unikt. Det er en vigtig platform for at målrette sundhedsindsatser igennem lokalt forankrede løsninger i samspil med de enkelte sogne.

Oversigt over sociogeografiske grupper opdelt i sogne fordelt i fem grupper
Kilde: Hvordan har du det? 2013 - Sundhedsprofil for region og kommuner

Sociografisk gruppe 5 er de sogne med høj andel med kort uddannelse, høj andel uden for arbejdsmarkedet i den erhvervsaktive alder (25-64 år) samt lav gennemsnitlig bruttoindkomst. 

Modsat er sociogeografisk gruppe 1 de sogne med lav andel med kort uddannelse, lav andel uden for arbejdsmarkedet i den erhvervsaktive alder (25-64 år) samt høj gennemsnitlig bruttoindkomst.

Indkomst, uddannelse og andel uden arbejde

Opdelt i sociogeografiske grupper.

Graf der viser gennemsnitlig indkomst i 2015

Graf der viser andel med kort uddannelse i 2015

Graf der viser andel uden for arbedsmarkedet i 2015

De tre figurer viser de sociogeografiske forskelle imellem gruppe 1-5 for indkomst, uddannelsesniveau og beskæftigelse.

Udvalgte spørgsmål fra sundhedsprofilen 

Her er udvalgte spørgsmål fra sundhedsprofilen fordelt på sociogeografiske grupper.

Dårligt selvvurderet helbred

4+ kroniske sygdomme

Dårlig trivsel og livskvalitet

Højt stressniveau

Højrisikoforbrug af alkohol

Daglig rygning

Ingen idræt eller motion i fritiden

Svær overvægt
Kilde: CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

De 8 figurer viser en tydelig sammenhæng mellem den sociogeografiske placering og livsstil.

Årsager til tab i danskernes middellevetid

Graf der viser årsager til tab i danskernes middellevetid
Kilde: Risikofaktorer og Folkesundhed i Danmark, Knud Juel, Jan Sørensen, Henrik Brønnum i statens institut for Folkesundhed 2006

keyboard_arrow_up