Værdighedspolitik

I en dialog med Ældreråd, Handicapråd, medarbejdere og politikere har Holstebro Kommune udarbejdet en Værdighedspolitik.

Værdighedspolitikken udgør en del af grundlaget for arbejdet i det kommunale sundheds- og ældreområde – herunder også for de indsatser som ”værdighedsmilliarden” bidrager med finansiering til. 

Værdighedspolitikken vil ligeledes give et afsæt for det fortsatte arbejde med udviklingstiltag med henblik på at matche udfordringerne indenfor dette centrale velfærdsområde.

Den politisk vedtagne fordelingen af midlerne i værdighedspuljen for 2016 vil fremgå af den udarbejdede redegørelse.

keyboard_arrow_up