Vision for Holstebro Kommune

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Visionen for Holstebro Kommune, er at sætte den kulturelle dagsorden lokalt, nationalt og internationalt.

For at leve op til visionen, bruger vi kultur:

  • Som drivkraft for udvikling og vækst – især inden for erhverv, uddannelse og sundhed.
  • Som den røde tråd i vores driftsopgaver og serviceydelser – der er en dråbe af kultur i alt, vi foretager os.
  • Til at skabe fælles identitet og til at profilere og markedsføre Holstebro.

Indsatsområder for Holstebro Kommune

I forlængelse af vores vision, har vi særlig fokus på disse tre indsatsområder:    

  • Kultur og fritid
  • Uddannelse, erhverv og bosætning
  • Sundhed og velvære

I arbejdet med indsatsområderne lægger vi vægt på nærdemokrati. Dialog med borgere, foreninger, erhvervsliv og andre partnere er ekstra vigtigt i en kommune af Holstebros størrelse, hvor forskelligheder mødes og skal finde sammen i et fællesskab.  

Vi bygger videre på den stærke tradition for samarbejde om vigtige opgaver i landsbyen, skolen, sportshallen, foreningen osv. Kommunen støtter gode ideer og initiativer og bakker lokale ildsjæle op. Kommunen forventer og anerkender samtidig en aktiv indsats fra borgere og brugere.  

Vi lægger også vægt på strategisk samarbejde om at udvikle fælles projekter og kompetencer med andre kommuner og byer. Derfor prioriterer vi både det nære samarbejde i Nordvestjylland og samarbejdet i Region Midtjylland højt.  

Vi organiserer os og arbejder decentralt inden for fastlagte økonomiske rammer og mål. Men vi har også mulighed for at skabe centrale og utraditionelle løsninger, når de bedst gavner økonomien og fremmer udviklingen.  


keyboard_arrow_up